Rozliczenie wspólne ze zmarłym małżonkiem jest opcją. Nie jest natomiast obowiązkiem wdowca lub wdowy. Jeśli nie zdecyduje się oni na to rozwiązanie, przygotowanie rocznego PIT za osobę zmarłą spoczywa na organie podatkowym, tj. urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zmarłej osoby.

- Istotne jest, że nawet w sytuacji, kiedy żyjący małżonek rozlicza się indywidualnie, jest on odpowiedzialny za uiszczenie podatku wynikającego z rozliczenia podatkowego zmarłego małżonka. Natomiast w sytuacji, kiedy wynikiem jest nadpłata podatku, do otrzymania takiego zwrotu uprawnione są osoby dziedziczące po osobie zmarłej – zwraca uwagę Anna Koperska, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

Czytaj w LEX: Preferencyjne opodatkowanie owdowiałych małżonków >

Rozliczenie ze zmarłym małżonkiem

Osoba owdowiała ma również możliwość złożenia zeznania podatkowego wspólnie ze zmarłym małżonkiem. W deklaracji podatkowej powinna wtedy zadeklarować przychód swój oraz ten, który został uzyskany przez małżonka przed śmiercią, w trakcie trwania roku kalendarzowego, którego dotyczy zeznanie podatkowe. Wspólne rozliczenie przysługuje w sytuacji, w której małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, ale także jeżeli zmarł po jego zakończeniu, a przed terminem złożenia zeznania, tj. przed 30 kwietnia roku następującego.

Sprawdź w LEX: Jak rozliczyć zmarłego przedsiębiorcę?  >

Anna Koperska zwraca uwagę, że aby rozliczyć się ze zmarłym małżonkiem, należy spełnić podstawowe warunki wspólnego rozliczenia z tą różnicą, że jeżeli małżeństwo zostało zawarte przed rozpoczęciem roku podatkowego, a małżonek zmarł w jego trakcie, złożenie wspólnego PIT również jest możliwe. W przypadku zwykłego PIT wspólnego, małżeństwo musi trwać przez cały rok podatkowy, aby takie rozliczenie było możliwe.

Sprawdź w LEX: Kto powinien dokonać rozliczenia rocznego PIT-36L za zmarłą podatniczkę prowadzącą firmę opodatkowaną podatkiem liniowym i w jakim terminie? >

Zobacz również: Roczny PIT warto rozliczyć wspólnie z małżonkiem >>

Śmierć małżonka a wspólne rozliczenie PIT

Rozliczenia ze zmarłym małżonkiem dokonuje się, deklarując przychód swój oraz małżonka na formularzu PIT-36 lub PIT-37. W przypadku obu formularzy należy złożyć oświadczenie o chęci wspólnego rozliczenia poprzez zaznaczenie pozycji nr 6 - „w sposób przewidziany dla wdów i wdowców”. Następnie należy zadeklarować swój przychód w części „dochody i straty podatnika” oraz przychód zmarłego małżonka w części „dochody i straty małżonka”.

Czytaj w LEX: PIT-37 - praktyczny poradnik >

W sytuacji składania zeznania podatkowego wspólnie ze zmarłym małżonkiem należy pamiętać również o ważnej kwestii – wspólny PIT wyklucza możliwość ewentualnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Czytaj w LEX: Osoba samotnie wychowująca dziecko a rozliczenie roczne PIT >

 

Śmierć małżonka a ulgi podatkowe w PIT

Rozliczenie wspólnie ze zmarłym małżonkiem może być, przy spełnieniu odpowiednich warunków, korzystniejsze od indywidualnego PIT.

Czytaj w LEX: Czy istnieje obowiązek wspólnego rozliczenia się ze zmarłym małżonkiem?  >

- Rozliczenie wspólne ze zmarłym małżonkiem nie wyklucza m.in. korzystania z ulgi na dziecko, jednak należy pamiętać, iż można ją odliczyć od podatku w stosunku do miesięcy sprawowania władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że w przypadku śmierci jednego z współmałżonków w trakcie roku podatkowego, należy uwzględnić odliczenie ulgi za cały rok w przypadku podatnika, natomiast w przypadku zmarłego współmałżonka jedynie odliczenie za miesiące przed jego śmiercią – podkreśla Anna Koperska.

Zobacz procedurę w LEX: Łączne opodatkowanie małżonków w zeznaniu rocznym >