Realizację wielkiego projektu edukacyjnego rozpoczęto w piątek w placówkach oświatowych w Genui.

We wszystkich szkołach w całym kraju przedstawiciele policji skarbowej zorganizują cykl spotkań, w czasie których - jak głosi podpisane porozumienie - będą tłumaczyć uczniom znaczenie przestrzegania litery prawa i to, czym jest praworządność. W ten sposób szerzona będzie wiedza na temat zasad bezpieczeństwa finansowego i gospodarczego państwa, a także przybliżona zostanie praca Gwardii Finansowej.

Zadaniem tej formacji jest zwalczanie przestępstw skarbowych oraz wszelkiego rodzaju oszustw takich, jak handel podrobionymi artykułami znanych firm. Gwardia zaangażowana jest ponadto w walkę z organizacjami mafijnymi i uczestniczy w operacjach konfiskaty ich majątku.

Socjolodzy przyznają, że poważnym problemem i wyzwaniem we Włoszech jest występujące już wśród gimnazjalistów społeczne przyzwolenie dla działalności mafii, zwłaszcza na terenach jej szczególnej aktywności na południu kraju. Niedawne badania wykazały, że na przykład jedna czwarta uczniów w wieku od 12 do 14 lat z Neapolu uważa, że tamtejsza mafia, kamorra, przynosi bogactwo, i aprobuje jej wychwalanie.

Dlatego naukę praworządności uznano za jeden z priorytetów edukacji.