Jak podkreślono w komunikacie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, celem kampanii jest uświadomienie konsumentom, że istnieją dwa niezależne tryby dochodzenia roszczeń w przypadku, gdy zakupiona rzecz okaże się wadliwa: gwarancja i rękojmia.

"Ponad połowa spraw, z którymi zwracają się do nas konsumenci dotyczy zakupów rozmaitych towarów: butów, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzęt elektronicznego, mebli, samochodów i innych" - wskazała, cytowana w komunikacie, Małgorzata Rothert, miejski rzecznik konsumentów w Warszawie. Dodała, że 3/4 spraw związanych z kupionymi towarami dotyczy reklamacji. Konsumenci skarżą się, że sprzedawcy nie uznają ich zasadnych reklamacji albo uznają je, ale rozpatrują niezgodnie z oczekiwaniami konsumentów, a często też niezgodnie z prawem.

Kampania koncentruje się na różnicach między gwarancją a rękojmią i podpowiada konsumentowi na co zwrócić uwagę, gdy wybiera jedną z tych możliwości. "Konsumenci nie wiedzą, że mają aż dwie ścieżki reklamacji wadliwego towaru i nierzadko godzą się na tryb zaproponowany przez przyjmującego reklamację. Nie zawsze jest to tryb najlepszy" - wyjaśniła Rothert.

Podkreśliła, że konsument powinien wiedzieć przede wszystkim, że na kupiony towar, który okazał się wadliwy, zawsze przysługuje mu rękojmia. "Trwa ona przez 2 lata (przy rzeczach używanych okres rękojmi można skrócić umową, jednak nie może być on krótszy niż rok). Warunki rękojmi są określone w przepisach prawa, a przedsiębiorca nie może ich zmieniać na niekorzyść konsumenta" - zaznaczono w komunikacie.

Jak wskazano paragon nie jest niezbędny do złożenia reklamacji, ale jako dowód zakupu ułatwia skorzystanie z rękojmi. Konsument, który go nie posiada, może w inny sposób wykazać kiedy, co i od kogo kupił. Potwierdzeniem mogą być np. wydruki z karty płatniczej, e-maile.

"Gwarancja jest dodatkową, dobrowolną umową proponowaną przez gwaranta (może być nim producent, importer lub sprzedawca)" - napisano. Dodano, że gwarant samodzielnie ustala jej warunki, a więc zakres swojej odpowiedzialności i zasady dochodzenia roszczeń. "Karta gwarancyjna może więc zawierać np. informację, że gwarant nie odpowiada za szkody mechaniczne, jego działanie w przypadku usterki to naprawa towaru, bez możliwości wymiany na nowy model lub zwrotu pieniędzy" - zaznaczono.

Konsument, który otrzymał kartę gwarancyjną na zakupiony towar, ma zatem uprawnienia zarówno z rękojmi, jak i z gwarancji. Może sam wybrać, z której drogi chce korzystać. "Przed dokonaniem wyboru warto zapoznać się z warunkami gwarancji" - radzą autorzy kampanii. "Warunki gwarancji mogą być mniej korzystne od regulacji ustawowych związanych z rękojmią, ale może też dać konsumentowi dodatkowe korzyści, np. trwać dłużej niż rękojmia. Warto wybrać gwarancję, jeżeli jest korzystniejsza niż rękojmia albo jeżeli upłynął już termin odpowiedzialności sprzedawcy wynikający z rękojmi, a gwarancja nadal obowiązuje" - wskazano.

Jak wyjaśniono, reklamację z rękojmi należy składać u sprzedawcy, a z gwarancji w miejscu wskazanym w warunkach gwarancji - najczęściej jest to punkt serwisowy lub sklep, w którym towar został sprzedany.

Eksperci ze stołecznego Urzędu Miasta wskazali też, że z treści reklamacji musi jasno wynikać jaką wadę ma towar, jakie jest żądanie konsumenta, i z którego uprawnienia chce skorzystać. Na przykład konsument składający u sprzedawcy reklamację z rękojmi, powinien dopilnować, żeby sprzedawca korzystający z druku reklamacyjnego nie zaznaczył w nim opcji „gwarancja”. "Taka adnotacja może bowiem, wbrew woli konsumenta, skierować reklamację na tryb gwarancyjny" - wyjaśniono.

Kampania potrwa do końca listopada. Będzie prowadzona za pośrednictwem citylights na przystankach autobusowych, billboardów na stacjach metra, spotów wyświetlanych w komunikacji miejskiej – tramwajach, autobusach, Szybkiej Kolei Miejskiej oraz w urzędach dzielnic. Materiały edukacyjne mieszkańcy znajdą też w ZOZach, szpitalach miejskich i OSiRach. (PAP)

autor: Magdalena Jarco