Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, będą to pierwsze unijne zasady dotyczące cywilnego wykorzystania dronów.

Obecnie drony ważące mniej niż 150 kg - czyli znaczna większości takich urządzeń - podlegają krajowym przepisom, a zatem producenci i operatorzy z UE muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa poszczególnych państw członkowskich.

Zgodnie z zawartym w czwartek porozumieniem, projektowanie i wytwarzanie dronów będzie musiało być zgodne z nowymi, unijnymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Komisja Europejska ma przedstawić bardziej szczegółowe wymagania, na przykład określić, jakie rodzaje dronów powinny być wyposażonych w takie funkcje, jak ograniczenia pułapu, ograniczenia dla zasięgu, systemy unikania kolizji, stabilizacji lotu, czy automatycznego lądowania.

Jeśli propozycja wejdzie w życie, kraje UE będą musiały zagwarantować, że operatorzy dronów, które mogą być zagrożeniem dla ludzi, będą rejestrowani. Takie drony będą również musiały być oznaczone tak, aby można je było łatwo zidentyfikować.

KE chce w ten sposób stworzyć jednolity poziomu bezpieczeństwa w całej UE oraz równie zasady dla producentów dronów.

"Przepisy dotyczące dronów stanowią pierwsze zasady na poziomie UE dla nowych uczestników ruchu lotniczego. Zapewnią bezpieczeństwo i ochronę prywatności obywateli UE" - powiedział w czwartek sprawozdawca projektu, Marian-Jean Marinescu (EPL).

Porozumienie musi jeszcze zostać ostatecznie zatwierdzone przez kraje członkowskie w ramach Rady UE oraz Parlament Europejski na sesji plenarnej.

Według Komisji Europejskiej branża dronów może stworzyć około 150 tys. miejsc pracy w UE do 2050 r.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ az/ mal/