Za nowelizacją ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych, przyjętą przez Sejm 10 czerwca, głosowało 60 senatorów, 13 było przeciw, dziewięciu wstrzymało się od głosu.

Zniesienie stażu referendarskiego w ramach aplikacji sędziowskiej wnioskodawcy uzasadniali brakiem możliwości zagwarantowania wszystkim egzaminowanym aplikantom sędziowskim zatrudnienia na stanowiskach referendarskich. Likwidacja stażu referendarskiego wynika też z braku możliwości pozyskania środków finansowych na utworzenie nowych etatów referendarskich.

Senat zgłosił poprawkę, zgodnie z którą staż referendarski zostanie utrzymany wobec aplikantów, którzy rozpoczęli szkolenie na aplikacji sędziowskiej przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Dotychczas aplikacja sędziowska trwa 48 miesięcy. Przez 30 miesięcy aplikanci odbywają zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i praktyki zgodnie z programem aplikacji, a przez kolejnych 18 miesięcy staż na stanowisku referendarza sądowego. W okresie stażu aplikant zostaje zatrudniony na stanowisku referendarza sądowego na czas nieokreślony. (PAP)

Czytaj także: „Iustitia”: poselski projekt uderza w aplikantów KSSP>>>