Według wstępnych zapowiedzi przed posiedzeniami Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów, pierwsze czytanie rządowego projektu dotyczącego OFE odbędzie się we wtorek. Projekt przedstawi minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rządowy projekt zmian w systemie emerytalnym przewiduje m.in., że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też całość do ZUS. Z OFE do ZUS mają zostać przeniesione obligacje Skarbu Państwa. W nie, jak i w inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa, OFE nie będą mogły już inwestować.

Przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE będą stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie (tzw. suwak bezpieczeństwa). Wypłatą emerytur będzie zajmował się ZUS. Po osiągnięciu wieku emerytalnego środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu.

Zgodnie z projektem spadną opłaty pobierane przez OFE i ZUS. Do 31 lipca 2014 r. zakazane będą reklamy zawierające informacje o OFE. Projekt zakłada też zmiany dotyczące Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, które mają zachęcić do oszczędzania w tym systemie.

Być może na obecnym posiedzeniu odbędą się trzy czytania projektu zmian w systemie emerytalnym. Rzecznik rządu Paweł Graś pytany w poniedziałek w Polsat News czy to nie za szybko odparł: "To bardzo ważna reforma, ale nie było chyba innej ustawy, przy której tak długo trwały konsultacje". Jak przekonywał, reforma była dyskutowana na różnych etapach: od samego pomysłu, poprzez założenia, po konkretne zapisy ustawy.

W ocenie Grasia, prace nad ustawą trwały wystarczająco długo, aby wypowiedzieli się wszyscy zainteresowani tym problemem. "Tu już nie pojawią się żadne nowe argumenty, wszystkie zostały wypowiedziane. Teraz jest czas na prace w parlamencie" - dodał. Jak zauważył, w pracach nad ustawą została uwzględniona również część postulatów zgłaszanych przez przeciwników reformy.

Jednym z głównych tematów tego posiedzenia Sejmu może stać się także sytuacja na Ukrainie. Klub PO przygotował projekt uchwały Sejmu, w którym wyrażono głębokie zaniepokojenie zaostrzeniem się sytuacji na Ukrainie, a także potępiono nieuzasadnione użycie siły. PO proponuje, aby uzgodnić treść uchwały ze wszystkimi klubami i przyjąć ją przez aklamację.

Własne projekty uchwał zapowiedziały również kluby PiS i SP. Klub SLD chce z kolei informacji szefa MSZ Radosława Sikorskiego na temat ostatniej fazy negocjacji dotyczących podpisania przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.

Na Ukrainie, głównie w Kijowie, trwają od 21 listopada protesty, związane z odmową władz podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE. Na Majdanie Niepodległości protestowało w niedzielę w południe ok. 200 tysięcy, a według niektórych mediów nawet 500 tysięcy osób.

Doszło do starć z milicją, gdy młodzi, ubrani na sportowo ludzie, zaatakowali siedzibę Janukowycza. Opozycja twierdzi, że zostali oni wynajęci przez władze. Nawołuje też ludzi, którzy znajdują się przy siedzibie administracji Janukowycza, by powrócili na Majdan Niepodległości. W poniedziałek rano demonstranci żądający zmiany władz Ukrainy zablokowali wszystkie wejścia do siedziby rządu w Kijowie.

Sejm zajmie się też projektem ustawy o uzgodnieniu płci autorstwa Twojego Ruchu. Ma go prezentować pierwsza transseksualna posłanka w Sejmie Anna Grodzka (TR). Projekt ma umożliwić uzgodnienia płci na drodze sądowej przez osoby, które czują, że są przeciwnej płci niż ta zapisana w ich akcie urodzenia.

Propozycja zakłada, że wniosek o uzgodnienie płci może złożyć osoba, której tożsamość płciowa różni się od płci metrykalnej, jeżeli spełnia wymienione w projekcie warunki, m.in. ma ukończone 18 lat.

W projekcie znalazły się definicje m.in. płci metrykalnej, przez którą "rozumie się płeć wpisaną do aktu urodzenia" oraz tożsamości płciowej. Sprawy o uzgodnienie płci należałyby do właściwości sądów okręgowych; prawomocne postanowienie sądu o uzgodnieniu płci stanowiłoby podstawę wydania m.in. nowego aktu urodzenia oraz zmiany imion i nazwiska.

Posłowie rozpatrzą też komisyjny projekt zmian w Kodeksie wyborczym. Chodzi o wyeliminowanie błędu w przepisie zawierającym wzór określania limitu wydatków ponoszonych na agitację wyborczą przez komitety wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Sejm rozpatrzy też trzy projekty uchwał w sprawie ustanowienia roku 2014 - rokiem Oskara Kolberga, Jana Karskiego i św. Jana z Dukli.

Sejm ma zapoznać się także z informacją rządu o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji postanowień z Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, z raportem o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w 2011 i 2012 roku, a także ze sprawozdaniem o stanie mienia Skarbu Państwa w 2011 i 2012 roku.

Posłowie będą też głosować nad wnioskiem o odrzucenie przedstawionej na poprzednim posiedzeniu Sejmu informacji minister edukacji narodowej na temat zajęć dodatkowych w przedszkolach.