Zgodnie z ustawą z marca 2011 r. - która m.in. obniżyła składki przekazywane do OFE z 7,3 proc. do 2,3 proc. wynagrodzenia brutto - rząd został zobowiązany do dokonywania przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego i przedkładania Sejmowi informacji o skutkach obowiązywania tej ustawy wraz z propozycjami zmian.

Ustawa nałożyła obowiązek przedstawiania przeglądu nie rzadziej niż co 3 lata, a pierwszego rząd ma dokonać do końca 2013 r. W ramach tego obowiązku ministerstwa pracy i finansów przygotowały raport zatytułowany "Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu".

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego, zgodnie z wytycznymi ministra pracy ma obejmować: poziom składki na ubezpieczenie emerytalne przekazywane do OFE lub ewidencjonowanej na subkoncie w ZUS oraz ich wpływu na deficyt finansów publicznych i dług publiczny, zmiany w OFE w zakresie poziomu opłat i kosztów, polityki inwestycyjnej, kryteriów efektywności, wpływu OFE na funkcjonowanie gospodarki itp., wypłaty emerytur ze środków gromadzonych w OFE oraz funkcjonowania IKE i IKZE.

Ministrowie zajmą się również projektem uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych", który określa jakie są kluczowe programy operacyjne dla naszych sił zbrojnych oraz definiuje ich budżet zadaniowy do 2022 roku.

MON poinformował w niedzielę, że na 14 programów operacyjnych w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych, prognozującego rozwój do 2022 roku, resort przeznaczy 91 miliardów złotych, z czego do roku 2016 będzie to kwota prawie 16 miliardów złotych.

Jak zauważa MON, przyjęcie programu przez rząd potwierdzi, że zasada utrzymania wskaźnika 1,95 PKB z przeznaczeniem na bezpieczeństwo państwa jest priorytetem Rady Ministrów.

"Priorytet ten będzie konsekwentnie realizowany przez najbliższe lata dzięki systemowemu rozwiązaniu, któremu rząd nada prawne mechanizmy wykonawcze. Modernizacja techniczna ma odbywać się z maksymalnie dużym udziałem krajowego przemysłu obronnego, współudziałem - w wypadku produktów eksportowanych i optymalną polonizacją powiązaną z pozyskiwaniem nowoczesnych technologii. Znaczna część środków trafi więc do polskiego przemysłu, co spowoduje wzmocnienie gospodarki i rozwój potencjału obronnego kraj" - czytamy w komunikacie resortu obrony.

Po akceptacji programu przez Radę Ministrów, zostanie on ujęty w projekcie Ustawy budżetowej na 2014 rok.

Wśród priorytetów określonych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz premiera Donalda Tuska w listopadzie 2011 roku oraz programów zawartych w Planie Modernizacji Technicznej na lata 2013-2022 można wymienić: system obrony powietrznej, śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP, zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki, modernizacja wojsk pancernych i zmechanizowanych, zwalczanie zagrożeń na morzu - w ramach programu będą pozyskiwane m.in.: okręty podwodne nowego typu.

Rząd ma też zmienić rozporządzenie w sprawie państwowych firm o szczególnym znaczeniu dla gospodarki. Zmiana dotyczy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Opinię w sprawie powołania jej rady nadzorczej będzie wyrażał minister spraw wewnętrznych, a nie jak do tej pory szefowie resortów finansów i administracji. MSW motywuje zmianę tym, że firma przede wszystkim wytwarza dokumenty takie jak dowody osobiste, paszporty, tzw. dokumenty komunikacyjne i dla cudzoziemców.

Rada Ministrów rozpatrzy również założenia do projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Celem jest uregulowanie wymagań, jakim odpowiadać ma sprzęt elektryczny i elektroniczny, wprowadzany na polski rynek oraz zasad postępowania ze zużytym sprzętem, w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska.