Nowelizacja Prawa atomowego wdraża tzw. dyrektywę Oettingera - czyli pakiet rozwiązań, dotyczących promieniotwórczych odpadów. Chodzi o ich klasyfikację, zasady postępowania czy składowania, jak również wytyczne, jakie mają spełniać składowiska tych odpadów, co ma zostać ujęte w specjalnie sporządzonym krajowym planie postępowania z odpadami, który ma mieć rangę uchwały RM.

W kwestii wypalonego paliwa jądrowego dyrektywa wskazuje jako najlepsze rozwiązanie składowiska głębokie (geologiczne). W uzasadnieniu projektu przypomniano, że w związku z planami budowy elektrowni jądrowych, sprawa ta w Polsce staje się aktualna, a prace nad takim składowiskiem należy zacząć jak najszybciej, bo potrwają one wiele lat. Wprowadzenie przepisów przewidzianych nowelizacją zapewni, że będą prowadzone one z najwyższymi standardami - podkreśla się w uzasadnieniu.

Nowelizacja wprowadza zasadę, że za odpady i ich zagospodarowanie odpowiada ten, kto je wytworzył, czyli np. operator elektrowni jądrowej, zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci". Proponowane przepisy zakazują importu w celu składowania odpadów, niewytworzonych w Polsce. Zakazują też ich wywozu do innych państw UE bez podpisanej z nimi specjalnej umowy oraz eksportu do krajów, które nie dają gwarancji postępowania z nimi w bezpieczny sposób.

Rząd zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która wprowadza postanowienia europejskich dyrektyw, dotyczące ograniczenia emisji CO2, pochodzącego ze spalania paliw. Zgodnie z prawodawstwem UE emisje z sektora transportowego mają w stosunku do roku 2010 spaść w 2014 r. o 2 proc., w 2017 - o 4 proc. i w 2020 r. o 6 proc. Ta ścieżka redukcji emisji jest określana w projekcie jako Narodowy Cel Redukcji (NCR), a jego osiągnięcie ma nastąpić przez podniesienie wymagań jakościowych dla paliw oraz zwiększanie użycia paliw o emisji niższej niż benzyna i olej napędowy, jak LPG i CNG oraz biopaliwa.

Nowelizacja wprowadza system monitorowania i rozliczania zobowiązanych do realizacji Narodowego Celu Redukcji podmiotów - producentów, importerów i uczestników obrotu paliwami. Za brak spełnienia obowiązków redukcyjnych - czyli wylegitymowania się wprowadzeniem do obrotu odpowiedniej ilości mniej emisyjnych paliw - będą groziły kary pieniężne.

W ramach osiągania NCR projekt przewiduje zwiększenie dodatków biokomponentów do sprzedawanych benzyn. Obecne przepisy umożliwiają 5 proc. dodatek bioetanolu lub 15 proc. dodatek eterów: etylo-tert-butylowego albo etylo-tert-amylowego. Nowe przepisy przewidują dodatek maksymalnie 10 proc. bioetanolu i równocześnie do 22 proc. eterów.

Rząd zajmie się również aktualizacją Wieloletniego Planu Inwestycji Kolejowych do 2013 r. z perspektywą do 2015 r. Obejmuje on ponad 100 projektów dotyczących budowy nowej, modernizacji istniejącej bądź odtworzenia i rewitalizacji infrastruktury kolejowej. Rząd przyjął dokument w listopadzie 2011 r., ale teraz program trzeba zaktualizować.

Jak poinformował w ubiegłym tygodniu PAP wiceminister transportu Andrzej Massel, nowelizacja obejmuje nowe inicjatywy realizowane na kolei, takie jak naprawa linii Toruń-Bydgoszcz, Koluszki-Częstochowa, czy Częstochowa-Fosowskie. Będą do niego dopisane także projekty modernizacji przejazdów kolejowych i wymiany rozjazdów.

Programy wieloletnie porządkują planowane inwestycje kolejowe, są też podstawą do przyznawania im finansowania. (PAP)

wkr/ her/ drag/ je/ as/