"Trzeba spojrzeć rzeczywistości prosto w oczy i wyciągnąć wnioski z wyniku wczorajszego głosowania" - podkreślił Komorowski podczas swego wystąpienia w Belwederze. Sondażowe wyniki wyborów prezydenckich wskazują, że 24 maja odbędzie się druga tura głosowania; oznacza to dwa tygodnie kampanii wyborczej, podczas której o głosy wyborców będą walczyć Andrzej Duda i Bronisław Komorowski.

W ocenie prezydenta Komorowskiego, wyniki I tury wyborów prezydenckich "to ważny sygnał, szczególnie jeśli chodzi bardzo dobry wynik, ponad 20-proc. Pawła Kukiza". "To ważny sygnał o oczekiwaniu liczącej się części opinii publicznej na zmiany dotyczące relacji między obywatelem a państwem i wzmocnienia mechanizmów, które pozwalają obywatelom wpływać bezpośrednio na bieg spraw w Polsce" - powiedział.

Kazimierz W. Czaplicki,Bogusław Dauter,Stefan J. Jaworski,Andrzej Kisielewicz,Ferdynand Rymarz
 
Kodeks wyborczy. Komentarz>>>

Jest więc - zaznaczył Komorowski - "pytanie o rolę referendów i jednomandatowych okręgów wyborczych". "Poparcie dla Pawła Kukiza odczytuję jako oczekiwanie, że nastąpią szybkie zmiany w tym zakresie i staram się wyjść tym oczekiwaniom naprzeciw" - oświadczył prezydent.

Zapowiedział więc, że chce zarządzić za zgodą Senatu ogólnokrajowe referendum. "Chodzi o to, by obywatele rozstrzygnęli kilka istotnych kwestii, które nie mogą doczekać się rozstrzygnięcia od dłuższego czasu" - argumentował Komorowski.

W referendum Polacy mieliby odpowiedzieć na trzy pytania dotyczące: wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz zmian w systemie podatkowym.

Prezydent poinformował również, że złoży w Sejmie projekt zmian w konstytucji, który ma umożliwić wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu. Przygotowywany jest - dodał - odpowiedni projekt zmian w ordynacji wyborczej. "Obywatele powinni powiedzieć, czy chcą głębokiej zmiany w tym zakresie" - mówił Komorowski.
Czytaj: Eksperci: JOW-y wbrew pozorom wzmacniają pozycję dużych partii>>>

W referendum - zapowiedział - będzie także pytanie dotyczące likwidacji dotychczasowego systemu finansowania partii politycznych z budżetu państwa, "tworzonego w wyniku wysiłku wszystkich podatników".

Trzecie pytanie miałoby z kolei dotyczyć zmian w systemie podatkowym i wprowadzenia zasady "rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych na korzyść obywatela". Daje to szansę obywatelowi na mocniejszą pozycję w relacjach z państwem - uważa prezydent.

Zgodnie z art. 144 konstytucji, prezydent ma prawo do zarządzenia referendum ogólnokrajowego. Według art. 60. ustawy o referendach ogólnokrajowych, w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa prezydent ma prawo zarządzić referendum, za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. (PAP)