Uroczystość podpisania ustawy, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, odbyła się w Belwederze. "Chcę serdecznie pogratulować wszystkim, którzy pracowali nad nowym rozwiązaniem ustawowym, na pewno o wiele bardziej nowoczesnym od tego, które obowiązywało do tej pory" - powiedział prezydent.

Dodał, że ma nadzieję, iż "nowe prawo będzie dobrze służyło Polsce obywatelskiej". "Wielkim wyzwaniem jest zmiana istniejącego stanu rzeczy, w którym tylko 8 proc. organizacji pozarządowych decyduje się na organizowanie zbiórek publicznych. Być może częściowo ze względu na mitręgę urzędniczą, na konieczność skomplikowanych procedur rozliczania tych zbiórek, co niewątpliwie zmniejsza szanse na zaangażowanie obywateli w tego typu działalność" - powiedział Komorowski.

Prezydent wyraził nadzieję, że nowe prawo zachęci jak największą liczbę Polaków do prowadzenia, jak i wspierania, zbiórek publicznych. Jest nowe prawo, ale jest też stara potrzeba aktywności obywateli właśnie w takich chwilach. Apeluję serdecznie o ofiarność Polaków" - dodał.

Nowa ustawa, która wejdzie w życie na początku lipca, zastąpi obecnie obowiązujące przepisy, które pochodzą jeszcze z 1933 r. oraz funkcjonujące od 2003 r. rozporządzenie. Dotychczasowe przepisy - jak wskazywało wielu prawników - powodowały wątpliwości interpretacyjne.

Nowa ustawa jednoznacznie definiuje zbiórki jako zbieranie datków w przestrzeni publicznej - w gotówce lub w naturze, gdzie zbierający i darczyńca pozostają anonimowi. Czyli np. zbieranie przez sms-y lub przelewy na konto, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany, nie będzie wymagało zgłoszenia i nie będzie podlegało regulacji. Zbiórką nie będą np. zbiórki organizowane w szkołach, inicjatywy prywatne, przeprowadzane wśród znajomych, a także zbieranie datków na cele religijne.

Kolejna zasadnicza zmiana to zastąpienie pozwolenia na zbiórkę zgłoszeniem w internecie. Zgłoszenia i sprawozdania ze zbiórek będą zamieszczane na portalu, którym administrować będzie MAC. Będą dostępne online dla wszystkich, każdy będzie mógł łatwo sprawdzić, w jaki sposób wsparta przez niego organizacja wykorzystała pieniądze.

Zgłoszenia i sprawozdania ze zbiórek będą zamieszczane na portalu, którym administrować będzie MAC. Będą dostępne online dla wszystkich, każdy będzie mógł łatwo sprawdzić, w jaki sposób wsparta przez niego organizacja wykorzystała pieniądze.

Zgłoszenie będzie można wysłać drogą elektroniczną lub tradycyjną – pojawi się ono na portalu w ciągu maksymalnie trzech lub siedmiu dni (w przypadku zgłoszenia w postaci papierowej). Po to, by zgłosić zbiórkę drogą elektroniczną, potrzebny będzie podpis elektroniczny lub bezpłatny profil zaufany. MAC przypomina, że można założyć go na portalu ePUAP.gov.pl i trzeba raz potwierdzić go w urzędzie, np. urzędzie skarbowym, oddziałach NFZ czy ZUS.

MAC przekonuje, że nowe prawo to również oszczędności dla zbierających, bo nie będzie już wymogu zamieszczania sprawozdań ze zbiórek w prasie, zniesiona też będzie obowiązująca do tej pory opłata skarbowa (84 zł od zbiórki).

Zbiórki organizować będą mogły nie tylko organizacje pozarządowe, ale również trzyosobowe komitety. Środki zebrane przez organizacje, które nie rozliczyły się ze zbiórki, mają być przekazywane m.in. instytucjom kultury lub pomocy społecznej.

Jak podkreślało MAC, w trakcie konsultacji społecznych rozważano, czy w ogóle jest potrzebna ustawa o zbiórkach publicznych, czy nie wystarczą przepisy ogólne. Uznano jednak, że pewien zakres regulacji jest potrzebny. Wynikało to głównie z głosu partnerów społecznych, którzy uważają, że potrzebne są narzędzia budowania wzajemnego zaufania i wspierania dobroczynności. (PAP)

Eksperci: 
Nowa ustawa liberalizuje zasady prowadzenia zbiórek publicznych>>>