W jego ocenie "trzeba zdecydowanie podjąć refleksję nad obecną konstytucją" m.in. w związku z kwestią planowanego wprowadzenia w Polsce europejskiej waluty oraz w związku z dylematami dotyczącymi wolności i uprawnień obywateli w internecie.

"Konstytucje powinny być - oczywiście - możliwie trwałe, ale jednak są zmiennymi aktami prawnymi i zmiany, jakie zachodzą w Polsce i wokół Polski bezwzględnie takiej właśnie refleksji, a w konsekwencji zmian w Konstytucji, będą, jak sądzę, wymagały" - zaznaczył Tusk.

Podkreślił, że nawet, "jeśli zgodzimy się, że Konstytucja jest czymś do zmiany, to z całą pewnością dziś i zawsze będziemy powtarzać, że nie do zmiany powinna być ta zasada, że niezależenie od tego, jaka Konstytucja, to orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego powinno być bezwzględnie respektowane przez innych aktorów życia publicznego".

"Zdecydowanie więcej nieszczęścia, i to pokazuje historia ludzkości, jest efektem braku ograniczeń dla władzy wykonawczej, niż, czasami, jej spętania przez regulacje i obyczaje, które tę zasadę (trójpodziału władzy) czynią ciągle żywą i skuteczną w ograniczaniu władzy wykonawczej. I za tę, trudną z punktu widzenia każdego premiera, obecność i aktywność Trybunału Konstytucyjnego w życiu publicznym chciałem bardzo podziękować" - powiedział Tusk.