„Projekty tych regulacji są już gotowe, na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Jestem przekonany, że do końca września projekty pojawią się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i zostaną poddane konsultacjom międzyresortowym i społecznym” – poinformował w czwartek w Katowicach wiceminister gospodarki, Maciej Kaliski.
Jego zdaniem, jest szansa, że projekty te będą przyjęte w początkach nowej kadencji Sejmu, po etapie prac w komisjach sejmowych. Wiceminister wskazał, że nowe regulacje będą miały wielkie znaczenie dla polskiego rynku energii i przedsięwzięć w tym sektorze.„Są to trzy, komplementarne, uzupełniające się, tworzące jeden pakiet ustawy, regulujące cały sektor energii w Polsce” – powiedział Kaliski.
Dodał, że pakiet zawiera m.in. nowe regulacje, uwzględniające wymagania zawarte w unijnych dyrektywach. „Są tam również regulacje porządkujące energetykę, sektor węglowodorów, czyli gazu ziemnego, a także zagadnienia odnawialnych źródeł energii” – zapowiedział wiceminister.
Kaliski, który w resorcie gospodarki odpowiada za sektor paliwowo-energetyczny, wziął w Katowicach udział w konferencji środowiska górniczego, poświęconej skutkom unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. (PAP)