"Trybunał Konstytucyjny jest jednym z najważniejszych gwarantów państwa prawa. W jego skład powinny wchodzić osoby odważne i niezłomne, o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i nieskazitelnym charakterze" - głosi list podpisany przez prezesa stowarzyszenia Macieja Strączyńskiego i przekazany PAP.  

Iustitia wskazała, że tylko sędziowie o takich cechach "dawać będą rękojmię tego, że przy orzekaniu kierować się będą Konstytucją, a nie partykularnymi interesami środowisk, z których się wywodzą".

Postulaty zapewnienia apolitycznego wyboru sędziów TK ostatnio są coraz głośniejsze. Niedawno byli prezesi TK Marek Safjan, Jerzy Stępień i Andrzej Zoll oświadczyli, iż pożądane jest, aby kandydaci mogli być opiniowani przez środowiska zawodowe i naukowe. Z kolei Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że do jej obowiązków ustawowych powinno należeć przedstawianie opinii o kandydatach. O zasięgnięcie opinii środowiska prawniczego i publiczne przesłuchanie kandydatów apelowali też dziekani uniwersyteckich wydziałów prawa.

Iustitia wyraziła też zaniepokojenie tym, że do tej pory nie ujawniono kandydatur na sędziów TK, a proces ich wyboru "jawi się jako tajny dla opinii publicznej".

W środę PAP dowiedziała się, że kandydatem Platformy Obywatelskiej na sędziego TK będzie prawnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Piotr Tuleja. Obecnie w klubie PO trwa zbieranie podpisów pod tą kandydaturą.

2 grudnia kończy się kadencja czterech sędziów TK: prof. Mariana Grzybowskiego, prof. Marka Mazurkiewicza, prof. Mirosława Wyrzykowskiego oraz prezesa TK Bohdana Zdziennickiego. Termin zgłaszania kandydatur upływa 2 listopada. Tuleja jest pierwszym ujawnionym kandydatem. Mogą ich zgłaszać posłowie lub Prezydium Sejmu.(PAP)