ETS wydał wyrok w sprawie deportowanego z Włoch Albańczyka, któremu w 2012 roku zakazano wjazdu na trzy lata. Opuścił on włoskie terytorium we wrześniu 2012 r., ale potem ponownie przyjechał do Włoch z naruszeniem wydanego wobec niego zakazu wjazdu.

Sędziowie z Luksemburga uznali, że włoska ustawa, która przewiduje za to karę więzienia do trzech lat, jest zgodna z unijnym prawem.

Unijna prawodawstwo "co do zasady nie stoi na przeszkodzie obowiązywaniu uregulowania krajowego, które kwalifikuje kolejny nielegalny wjazd obywatela państwa trzeciego z naruszeniem zakazu wjazdu jako występek i przewiduje sankcje karne, w tym karę pozbawienia wolności" - głosi wyrok.

Trybunał wskazał, że wdrożenie unijnej polityki w dziedzinie powrotu stanowi integralny element rozwijania przez Unię Europejską wspólnej polityki imigracyjnej, mającej zapewnić między innymi zapobieganie nielegalnej imigracji.

Według unijnej agencji ochrony granic Frontex ponad 500 tys. migrantów przekroczyło w tym roku zewnętrzne granice UE. Tylko w sierpniu przybyło 156 tys. osób i był to piąty z rzędu miesiąc, gdy liczba przybyszów okazała się rekordowo wysoka. Części z nich, np. uciekającym przed wojną domową i prześladowaniami z Syrii, może przysługiwać status uchodźcy; natomiast wielu, zwłaszcza z Bałkanów Zachodnich, jest uważanych za migrantów ekonomicznych i odsyłanych do domu.(PAP)