Warunkiem przyjęcia na aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury jest złożenie dwuetapowego egzaminu. Warunkiem jej ukończenia - uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk objętych programem aplikacji.
Ukończenie aplikacji ogólnej uprawnia do złożenia wniosku o przyjęcie na aplikację specjalistyczną (kontynuowanie szkolenia na aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej).
Aplikacja sędziowska trwa 54 miesiące, a prokuratorska - 30 miesięcy. (PAP)