W kolejnych kwartałach, dzięki polepszeniu koniunktury gospodarczej i podjętym działaniom konsolidacyjnym, sytuacja fiskalna powinna się poprawić - napisano w kwartalnym raporcie Ministerstwa Finansów.

"Sektor instytucji rządowych i samorządowych zanotował w IV kw. 2010 r. wynik na poziomie –53,7 mld zł, tj. –13,5 proc. PKB, co potwierdza tezę, że ostatni kwartał jest kluczowy z punktu widzenia oceny sytuacji fiskalnej za dany rok" - napisano.

"W kolejnych kwartałach na skutek poprawy koniunktury gospodarczej i wygaszania opóźnionych efektów ostatniego spowolnienia gospodarczego (w podatkach dochodowych) oraz działań rządu (m. in. wprowadzenia wydatkowej reguły dyscyplinującej, zamrożenia funduszu płac w budżetówce, podniesienia stawek VAT oraz innych zmian podatkowych, korekty systemu emerytalnego) zmierzających do zlikwidowania nadmiernego deficytu będziemy mieli do czynienia z polepszeniem sytuacji fiskalnej Polski. (PAP)