Rozstrzygnęliśmy już punkty sporne odnośnie do projektu założeń do projektu nowelizacji ustawy o NBP. Ten projekt założeń powinien w najbliższych tygodniach trafić na Komitet Rady Ministrów - mówił wiceszef resortu.

Dodał, że projekt tej noweli może znaleźć się w parlamencie we wrześniu. Patrząc realistycznie czasowe zwiększenie liczby członków RPP o trzy dodatkowe osoby, będzie miało miejsce dopiero w 2015 roku - ocenił Kowalczyk.

W projekcie założeń do nowelizacji ustawy o NBP resort finansów zaproponował wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym 1/3 składu RPP byłaby powoływana co 2 lata w równej liczbie przez prezydenta, Sejm oraz Senat. Celem zmian w przepisach o NBP jest zwiększenie przejrzystości funkcjonowania banku oraz dostosowanie jego działalności do sytuacji panującej obecnie na rynku finansowym.

Wprowadzenie proponowanych zmian miałoby odbywać się w ten sposób, iż w określonym terminie od wejścia w życie noweli, każdy z organów kształtujących skład RPP powołałby dodatkowo po jednym członku Rady. Oznaczałoby to, że składałaby się ona przejściowo z 12 członków (obecnie jest ich dziewięciu).

Następnie, po zakończeniu indywidualnych kadencji obecnych członków RPP, prezydent, Sejm oraz Senat powołaliby tylko po jednym jej członku, a więc skład RPP zmniejszyłby się tymczasowo do sześciu osób.

Po upływie kolejnych dwóch lat organy kształtujące skład RPP uzupełniłyby ją o kolejnych 3 członków do ustawowej liczby 9 członków RPP. Następnie co 2 lata wymianie ulegałaby 1/3 składu RPP.

RPP jest organem NBP, a jej przewodniczącym jest prezes banku centralnego. Rada zajmuje się m.in. ustalaniem wysokości stóp procentowych, ustala corocznie założenia polityki pieniężnej, ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków, zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności banku. (PAP)

bg/ rbk/ drag/