Zastępca naczelnika Centrum Dialogu Obywatelskiego działającego przy opolskim urzędzie miasta Dorota Piechowicz-Witoń przypomniała, że w najbliższych miesiącach urzędnicy będą opiniować i weryfikować te propozycje, szczególnie pod kątem formalnym (kompletny formularz, ilość podpisów) i merytorycznym (realność realizacji zadania czy szacunkowy koszt).

Jak podała Piechowicz-Witoń, wśród tegorocznych propozycji najczęściej pojawiały się te związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, sportem i rekreacją, kulturą i ochroną zabytków, inwestycjami, remontami; to też inicjatywy skierowane do konkretnej grupy mieszkańców (np. seniorów czy niepełnosprawnych) oraz te związane z 800-leciem Opola. Prezentację zakwalifikowanych zadań zaplanowano na 19 września. Głosowanie ma się odbyć w dniach 10-23 października, a wyniki mają zostać podane 10 listopada.

Do podziału w trzeciej edycji budżetu partycypacyjnego w Opolu jest 2,5 mln zł. Miasto podzieliło tę kwotę na dwie części: 20 proc. z niej, czyli pół mln zł, ma być przeznaczone na realizację zadań małych, których wykonanie ma nie przekroczyć 100 tys. zł. Reszta, czyli 2 mln zł, zostanie podzielona między zadania większe, które kosztować będą powyżej 100 tys. zł.

I tak mieszkańcy Opola chcą m.in. stworzenia okna życia dla zwierząt, postawienia w mieście tablicy informacyjnej o stanie powietrza, zajęć aktywizujących dla seniorów, a także budowy boisk i miejsc sportowych, modernizacji dróg i organizacji miejskich festiwali kulturalnych.

Piechowicz-Witoń podkreśliła, że choć nie miała jeszcze możliwości dokładnej analizy zgłoszonych propozycji to widzi, że mieszkańcy dobrze się do tego przygotowali. "Wielu zadało sobie trud nie tylko napisania wniosku, ale i dołączenia do niego planów, zdjęć, wizualizacji. To pokazuje, że te pomysły są przemyślane" - powiedziała.

Budżet obywatelski to pula pieniędzy w budżecie miasta przeznaczonych na realizację zadań zgłoszonych przez samych mieszkańców.

W ub.r. w głosowaniu zakwalifikowano do realizacji 29 zadań. Były wśród nich np. utworzenie miejskiej plaży nad Odrą, siłowni na powietrzu czy modernizacje boisk. (PAP)

akp/ wkt/

Dowiedz się więcej z książki
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł