Za odrzuceniem projektu głosowało 161 posłów, przeciw było 244 posłów, a 24 wstrzymało się od głosu.

Wniosek o odrzucenie rządowego projektu ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej złożył we wtorek Jakub Kulesza z Kukiz'15. Poseł zapewniał, że jest gorącym zwolennikiem informatyzacji administracji publicznej, tyle tylko, że procedowana ustawa w żaden sposób się do tego nie przyczynia.

"Celem tej ustawy nie jest wcale pomoc podatnikom, pomoc obywatelom w załatwianiu spraw, tylko naprawianie błędów" - ocenił. Według niego spółka celowa to próba stworzenia kolejnego stanowiska "dla swoich". Kulesza wyraził opinię, że karygodne jest dawanie spółce dostępu do wrażliwych danych o podatnikach, dlatego złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Wiceminister finansów Leszek Skiba mówił we wtorek przedstawiając projekt podczas pierwszego czytania, że ma on na celu ograniczenie luki w dochodach z VAT, szacowanej przez KE na ok. 40 mld zł, czyli ponad jedną czwartą wszystkich przychodów budżetu z VAT. Skiba wyjaśnił, że źródłem tej luki jest z jednej strony szara strefa, a z drugiej strony działania firm, które łamiąc prawo, wyłudzają podatek.

Poinformował, że lekcja z wcześniejszych prób informatyzacji administracji skłoniła obecną ekipę w MF do przyjęcia rozwiązania nadzwyczajnego, aby powołać spółkę prawa handlowego, która będzie tworzyła rozwiązanie informatyczne w nadzwyczajnym trybie. "Dzięki temu liczymy na to, że ten projekt powstanie szybko i rozwiązanie informatyczne, które później będzie stosowane przez MF, powstanie w szybkim trybie" - wyjaśnił.

Wskazał, że każdy miesiąc opóźnienia zmian kosztuje budżet państwa 3 mld zł. Wiceminister zaznaczył, że projekt jest bardzo wrażliwy pod względem bezpieczeństwa, bowiem wielu grupom przestępczym zależy na tym, aby te zmiany nie weszły w życie.

Podstawowym celem projektu ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej jest zmniejszenie luki w VAT – różnicy między oczekiwanymi, a faktycznymi wpływami do budżetu państwa z tego podatku.

W projekcie jest mowa o budowie, rozbudowie lub unowocześnieniu istniejących systemów teleinformatycznych oraz budowie systemów teleinformatycznych wspierających administrację podatkową, służbę celną i kontrolę skarbową w wykrywaniu naruszeń prawa podatkowego. Systemy te będą wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych oraz informacji zawierających tajemnice ustawowo chronione i będą służyły ochronie bezpieczeństwa finansowego państwa.

Zadania te ma realizować specjalnie powołana przez Skarb Państwa spółka celowa (spółka z o.o.). "Oznacza to, że przedmiotem działalności tej spółki nie będzie pozyskiwanie i administrowanie danymi podatników, ale właśnie przygotowanie rozwiązań informatycznych i wyposażenie organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej w systemy teleinformatyczne, urządzenia informatyczne lub oprogramowanie zapewniające zwiększenie efektywności działań tych organów" - zapewniają autorzy projektu w uzasadnieniu.

Jeżeli będzie konieczność przetwarzania danych osobowych, zawarta zostanie – przewidziana ustawą o ochronie danych osobowych – stosowna umowa zapewniająca ich ochronę.

Zgodnie z projektem spółka celowa nie będzie prowadziła działalności komercyjnej, nie będzie miała także dostępu do tajemnic handlowych.

"Zasadniczo wprowadzone zmiany służą ograniczeniu nieprawidłowości w obszarze finansów publicznych i obrotu towarowego. Mają prowadzić do sprawnego wykrywania nadużyć podatkowych i zapobiegać ich powstawaniu. Powinny zapewnić ochronę rynku przez ograniczenie szarej strefy i zmniejszenie luki podatkowej" - podsumowano.

Ustawa ma obowiązywać po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

mmu/ pz/