W wykazie znalazły się organizacje, które uzyskały status OPP przed 1 grudnia 2013 r. oraz te, które wywiązały się w ustawowym terminie z obowiązku umieszczenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności na stronie internetowej MPiPS.

Jak zapowiada resort pracy, wykaz będzie podlegać zmianom i modyfikacjom, aż do 15 marca 2014 r. Wtedy pojawi się ostateczna jego wersja.

MPiPS zachęca, aby sprawdzić, czy wszystkie dane organizacji są poprawne. Jeżeli organizacja zorientowała się, że nie ma jej na wykazie OPP lub zauważyła błędy w swoich danych, powinna złożyć do 31 grudnia pisemne zastrzeżenie.

Z roku na rok coraz więcej osób przekazuje 1 proc. podatku dochodowego na rzecz uprawnionych do korzystania z tego przywileju organizacji pożytku publicznego. W tym roku zdecydowało się na to 11,5 mln podatników, dzięki czemu na konta ponad 7 tys. organizacji wpłynęło 480 mln zł.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, podatnicy, którzy przekazali w tym roku 1 proc. podatku OPP, najchętniej wspierali Fundację Dzieciom "Zdążyć z Pomocą". Zebrała ona kwotę 117 mln zł, kilkukrotnie wyższą od sum przekazanych następnym na liście organizacjom.

Od kilku lat najwięcej pieniędzy zbierają organizacje, które prowadzą subkonta dla podopiecznych - ich liczba ma bezpośrednie przełożenie na wynik organizacji.

Możliwość przekazywania 1 proc. podatku wybranej OPP istnieje w Polsce od 2004 r. Początkowo podatnik sam dokonywał przelewu 1 proc. na konto wybranej organizacji. W 2008 r. procedurę tę ułatwiono - obecnie przekazania pieniędzy dokonują naczelnicy urzędów skarbowych, a podatnik jedynie zaznacza w zeznaniu podatkowym, kogo chce wesprzeć.

MPiPS rozważa zmiany w funkcjonowaniu mechanizmu przekazywania 1 proc. na rzecz OPP. Zastanawia się m.in. nad jego regionalizacją, by pieniądze pozostawały na terenie lokalnym.