Porządek obrad rządu przewiduje, że przedmiotem posiedzenia będzie m.in. przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw.

W piśmie przewodnim do projektu resort poinformował, że celem zmian jest automatyczne gromadzenie w systemach informatycznych administracji podatkowej danych niezbędnych do uruchomienia w 2015 r. usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (tzw. PFR, pre-filled tax return) dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zobacz: Pre-filed tax return zrewolucjonizuje składanie zeznań PIT >>

Ministerstwo wyjaśniło, że usługa ta będzie przygotowana przez administrację podatkową w oparciu o dane zawarte w informacjach oraz rocznych obliczeniach podatku sporządzanych przez płatników podatku PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku. W pierwszym etapie usługa PFR będzie adresowana do podatników składających deklaracje PIT-37, a w kolejnych latach obejmie osoby rozliczające się deklaracjami PIT-36 i PIT-38.

"W konsekwencji projekt nakłada na płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku obowiązek przesyłania urzędom skarbowym wybranych deklaracji podatkowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej" - napisano. Chodzi o deklaracje PIT-8C, PIT-11, PIT-40, PIT-R, IFT-1.

Zaznaczono, że w sytuacji, gdy liczba podatników dla których płatnik musiałby przygotować deklaracje nie przekracza pięciu oraz gdy w przekazaniu tych informacji nie pośredniczy biuro rachunkowe, będzie możliwe ich złożenie w formie pisemnej do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Zgodnie z projektem podatnicy i płatnicy podatku CIT będą mieli obowiązek składania przez internet deklaracji CIT-8 oraz informacji IFT-2. Dokumenty w wersji papierowej będą mogli złożyć tylko ci podatnicy i płatnicy, którzy muszą dokonać rocznego obliczenia podatku dla nie więcej niż pięciu pracowników.

Usługa PFR ma zostać umieszczona na koncie podatnika utworzonym na specjalnym portalu podatkowym. Po zalogowaniu się na konto podatnik zdecyduje, czy akceptuje wypełnioną przez fiskusa deklarację, czy też chce wprowadzić do niej zmiany, np. związane z ulgami podatkowymi.

Zobacz: Wkrótce fiskus wypełni za podatnika roczne zeznanie PIT >>

Według resortu wzrost liczby dokumentów podatkowych przesłanych drogą elektroniczną powinien pozytywnie wpłynąć na pozycję Polski w raporcie Banku Światowego "Doing Business".

Na początku stycznia minister finansów Mateusz Szczurek zapowiedział, że zeznanie podatkowe za 2013 rok będzie ostatnią deklaracją składaną po staremu, zaś PIT za 2014 r. wstępnie wypełni już administracja podatkowa. Szef resortu finansów poinformował, że od lipca ruszy portal podatkowy, który będzie kanałem komunikacji między administracją a podatnikiem. Będzie można w nim znaleźć informacje, które są w bazach danych administracji podatkowej, a także umożliwi zapłatę zobowiązań online. (PAP)

mmu/ pad/ jbr/