Ustawa ma charakter priorytetowy. Według jej autora, Ministerstwa Finansów, rozwiązania w niej zawarte to odpowiedź na problem procedury nadmiernego deficytu i realizacja zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących uszczelnienia i poprawy efektywności naszego systemu podatkowego.
Czytaj: Premier w expose: stworzymy nową ordynację podatkową>>>

Projekt zmian wzbudza jednak spore kontrowersje, przede wszystkim właśnie w związku z klauzulą.

Przedsiębiorcy zarzucają jej niejasność i zbytnią ogólność.

MF odpowiada jednak, że takie klauzule wprowadziły m.in. Austria, Niemcy, Francja, Szwajcaria, Kanada, Australia, Tajwan czy Wielka Brytania. Konieczność wprowadzenia zmian resort uzasadnia narastającą falą oszustw i "patologii obchodzenia prawa podatkowego".
Czytaj: Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego przygotuje nową ordynację>>>

Poza klauzulą, projekt przewiduje m.in. ogólną interpretację podatkową zamiast powielania interpretacji indywidualnych; prawo do zapłaty podatku w imieniu podatnika; możliwość posługiwania się w urzędach skarbowych kartą płatniczą. Kolejna propozycja zawarta w projekcie to możliwość składania drogą elektroniczną pełnomocnictw ogólnych w postępowaniu podatkowym. Proponuje się także informatyzację kontroli podatkowych. Duzi przedsiębiorcy byliby objęci informatycznymi kontrolami od 2016 r., a mali i średni - od 2018 r. (PAP)

mww/ son/