Propozycja jest częścią założeń do projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, autorstwa resortu gospodarki. Ministerstwo poinformowało, że trwają analizy uwag zgłoszonych do projektu założeń w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Jak wyjaśnia w komunikacie resort, obowiązujące regulacje podatkowe są niejednoznaczne i w związku z tym mogą być różnie interpretowane. Izby skarbowe z różnych miast na podobne pytania podatników udzielają czasami sprzecznych odpowiedzi. "Dzięki propozycji Ministerstwa Gospodarki zmniejszy się w obrocie prawnym liczba sprzecznych interpretacji podatkowych, a obywatele i przedsiębiorcy będą mieli pewność, że nie naruszają żadnych przepisów" - uważa resort.

Ponadto resort gospodarki chce - jak wyjaśnił cytowany w komunikacie Waldemar Pawlak - by "wnioski o dokonanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego mogły składać organizacje pracodawców i związki zawodowe". Wniosek powinien uzasadniać konieczność dokonania interpretacji ogólnej oraz przedstawiać stan faktyczny i prawny. "Jego rozpatrzenie nie powinno przekraczać 30 dni" - uważa szef resortu gospodarki.

Ministerstwo tłumaczy, że dzięki temu rozwiązaniu jedna interpretacja podatkowa dotyczyłaby np. całej branży. Ponadto firmy mogłyby uzyskiwać interpelacje bez konieczności przekazywania swoich danych administracji podatkowej.

Ustawa o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zgodnie z zapowiedziami resortu ma poszerzyć sferę wolności obywatelskiej i gospodarczej. Ministerstwo wylicza, że redukcja 50 obowiązków informacyjnych może przynieść przedsiębiorcom oszczędności rzędu 3,14 mld zł rocznie.

MG zamierza także wprowadzić 28 rozwiązań znoszących istniejące bariery w systemie prawa gospodarczego. Projekt dostosowuje również przepisy do rozwoju nowoczesnych technologii i metod komunikacji w relacjach biznesowych. (PAP)