"Po dokonaniu w lutym płatności zagranicznych w kwocie 3,2 mld euro i finansowaniu deficytu budżetowego na koniec tego miesiąca rezerwa środków złotowych i walutowych wyniesie ok. 32 mld zł" - poinformował Marczak.

Zapowiedział, że w marcu resort finansów przeprowadzi po jednym przetargu sprzedaży obligacji i bonów skarbowych oraz przetarg zamiany. "Na przetarg zamiany wystawimy obligacje, na które jest zgłaszany obecnie największy popyt: długoterminowe o stałym oprocentowaniu, uzupełnione o długoterminowe obligacje zmiennoprocentowe. Podaż na standardowym przetargu sprzedaży obligacji ustalona zostanie w uzależnieniu od bieżącej sytuacji rynkowej" - wskazał.

Zgodnie z komunikatem w styczniu portfel papierów skarbowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych wzrósł o 5,1 mld zł, czyli największą miesięczną wartość od czerwca 2012 r. Przyrost ten został osiągnięty pomimo wykupu od inwestorów zagranicznych zapadających w styczniu obligacji o wartości 2,8 mld zł.

"Osiągnięty został tym samym kolejny rekordowy poziom papierów skarbowych u inwestorów zagranicznych - 195,6 mld zł. W lutym tempo przyrostu portfela inwestorów zagranicznych było również duże" - podkreślił Marczak. (PAP)

mmu/ je/