Harmonogram dochodów i wydatków budżetu w 2014 r. przewiduje, że po sierpniu deficyt miał wynieść 36 mld 771 mln 82 tys. zł (77,4 proc. tegorocznego planu).

Zgodnie z komunikatem MF wydatki budżetu państwa wyniosły po sierpniu 209 mld 123,3 mln zł, co stanowi 64,3 proc. z zaplanowanych w tym roku wydatków budżetu w wysokości 325 mld 287,4 mln zł. Dochody po sierpniu wyniosły 184 mld 486,9 mln zł, co stanowi 66,4 proc. z zaplanowanych w tym roku dochodów w wysokości 277 mld 782,2 mln zł.

Wpływy z podatków pośrednich (VAT, akcyza) wyniosły po sierpniu 125 mld 167 mln zł, tj. 69,9 proc. planu rocznego ustalonego w wysokości 179 mld 30 mln zł. Dochody z PIT wyniosły po sierpniu 26 mld 965,8 mln zł, co stanowi 61,7 proc. z zaplanowanych w tym roku dochodów w wysokości 43 mld 700 mln zł. Natomiast wpływy z CIT sięgnęły po sierpniu 15 mld 308,9 mln zł - 65,8 proc. z zaplanowanych w tegorocznym budżecie wpływów z tego tytułu w wysokości 23 mld 250 mln zł.

Jednocześnie resort finansów poinformował w poniedziałek, że w sierpniu w ramach obsługi zadłużenia Skarbu Państwa MF zapłaciło równowartość 14,1 mln euro (59,2 mln zł) kapitału od długu zagranicznego oraz równowartość 13,1 mln euro (54,9 mln zł) odsetek. Stan środków walutowych w dyspozycji ministra finansów na koniec sierpnia 2014 roku wyniósł łącznie 6 mld 359,4 mln euro (26 mld 791,6 mln zł).

Harmonogram dochodów i wydatków budżetu zakłada deficyt we wrześniu w wysokości 37 mld 169 mln 617 tys. zł (78,2 proc.). MF zaplanowało, że w październiku deficyt wyniesie 43 mld 518 mln 993 tys. zł (91,6 proc.), a w listopadzie 45 mld 559 mln 60 tys. zł, co będzie stanowić 95,9 proc. planowanego w tym roku deficytu. Zgodnie z harmonogramem i ustawą budżetową rok może się zamknąć deficytem w wysokości 47 mld 505 mln 145 tys. zł. (PAP)

mmu/ pad/