"Jeśli chodzi o grudzień oczekujemy, że dochody budżetowe będą na zakładanym poziomie, podobnie jak w listopadzie" - powiedziała.

Potwierdziła, że deficyt budżetu państwa po listopadzie wyniósł około 30 mld zł, czyli 87 proc. planu na 2012 rok.

jba/ map/ ana/