Wydatki budżetu państwa wyniosły 234 mld 1,352 mln zł wobec 234 mld zł szacowanych wcześniej.

Dochody budżetu państwa wyniosły 204 mld 357,988 mln zł wobec 204 mld 398,9 mln zł szacowanych wcześniej. (PAP)

nik/ ana/ pad/