Według szacunków MF w styczniu 2011 r. dochody państwa wyniosły 24 mld 594 mln zł, co stanowi 9 proc. zaplanowanych w tegorocznej ustawie budżetowej w wysokości 273 mld 144 mln zł.
Dochody podatkowe państwa wyniosły 22 mld 599 mln zł, czyli 9,3 proc. z zaplanowanych w ustawie budżetowej 242 mld 670 mln zł. Wpływy z podatków pośrednich (VAT i akcyza) osiągnęły 19 mld 325 mln zł (10,8 proc. planu) z przewidzianych w wysokości 179 mld 670 mln zł. Dochody z CIT wyniosły 547,3 mln zł (2,2 proc. z zaplanowanych 24 mld 800 mln zł), a z PIT 2 mld 726 mln zł (7,1 proc. z 38,2 mld zaplanowanych na 2011 r.)
Wydatki wyniosły 27 mld 350 mln zł, co stanowi 8,7 proc. z zaplanowanych w tym roku wydatków w wysokości 313 mld 344 mln zł.
Największą pozycję wśród wydatków stanowi subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego. Na ten cel wydano w styczniu 6 mld 552 mln zł (13,5 proc. z zaplanowanych w tym roku 48 mld 357 mln zł). Dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniosły 5 mld 643 mln zł, co stanowi 15,2 proc. z tegorocznych wydatków zaplanowanych w wysokości 37 mld 134 mln zł. (PAP)