Deficyt budżetu państwa po I kwartale br. wyniósł 17.499,691 mln zł wobec szacowanych wcześniej 17.321,4 mln zł i całorocznego planu w wys. 40,2 mld zł - wynika z opublikowanego w środę przez Ministerstwo Finansów sprawozdania operatywnego z wykonania budżetu.

Dochody wyniosły 62.587,952 mln zł, zaś wydatki wyniosły 80.087,643 mln zł. (PAP)