"W tym roku chcemy wprowadzić podatek bankowy" - powiedział Rostowski w czasie konferencji.

Ministerstwo Finansów w nowym projekcie nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym dotyczącym wprowadzenia tzw. podatku bankowego, zaproponowało zmianę podstawy naliczania opłaty rocznej. Źródłem finansowania funduszu stabilizacyjnego byłyby wpływy z tytułu części opłaty rocznej wnoszonej przez banki do BFG.

W uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 6 marca podano, że w trakcie konferencji uzgodnieniowej uwzględniono uwagi o charakterze ogólnym zgłaszane m.in. przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny czy przez Bank Gospodarstwa Krajowego.