Dyskusje o wyzwaniach stojących przed zawodowymi księgowymi oraz kolejne szkolenia wykładowców zdominowały spotkanie zorganizowane przez warszawski Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W Warchałach k. Szczytna działacze SKwP i wykładowcy omawiali m.in. ścieżkę certyfikacji zawodowej, która obejmuje cztery szczeble edukacyjne, oraz przygotowania do wejścia w życie Zintegrowanego Systemu Certyfikacji Zawodowej.

Obowiązek posiadania certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów, który można było uzyskać po spełnieniu wymogów formalnych i egzaminach, zniosła ustawa z maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Otworzyło to drogę każdemu do prowadzenia biura rachunkowego, w tym do obsługi księgowości przedsiębiorców.

Wielu biznesmenów straciło wtedy możliwość szybkiego sprawdzenia kompetencji i doświadczenia osób obsługujących ich księgowość, a wielu nadal nie wie, że to na nich spoczywa odpowiedzialność za ewentualne błędy lub zaniechania.

"Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie z tego sprawę, że za rozliczenia z fiskusem i z ZUS-em odpowiadają oni, a nie księgowy, którego zatrudniają, czy biuro rachunkowe, któremu powierzą swoją księgowość" - podkreśliła Elżbieta Woźnicka, prezes branżowego Koła Biur Rachunkowych przy warszawskim Oddziale Okręgowym SKwP.

W odpowiedzi na powstałe zagrożenia i oczekiwania środowiska biznesu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, niemal natychmiast po "uwolnieniu" ich zawodu, wprowadziło narzędzie, którym stał się tytuł zawodowy certyfikowanego eksperta usług księgowych. SKwP wypełniło w ten sposób lukę po deregulacji dostępu do ich zawodu i samo daje przedsiębiorstwom gwarancję, że księgowi z takimi poświadczeniami zapewniają najwyższą jakość usług. Rejestr wydanych certyfikatów jest jawny.

W 2016 roku Oddział Okręgowy SKwP w Warszawie oferuje szkolenie księgowych w ścieżce czterostopniowej oraz szkolenie na certyfikowanych ekspertów usług księgowych i specjalistów usług księgowych.

SKwP, w tym także oddział w Warszawie, przygotowują się także do wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Certyfikacji Zawodowej. Centrum Prasowe PAP dowiedziało się, że taki system będzie obowiązywał w Polsce prawdopodobnie od 2018 roku.

"Dzięki temu systemowi każdy będzie mógł dowiedzieć się, jakie są wymagania kwalifikacyjne oraz oczekiwania co do wiedzy pozyskanej przez naszych słuchaczy" - wyjaśnił Jerzy Koniecki, prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie.

Jego zdaniem będzie to ważne poświadczenie kwalifikacji osób, które ukończą cykl szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie. Dodał, że ograniczy to zagrożenia, z którymi spotykają się na co dzień przedstawiciele biznesu na wolnym rynku usług rachunkowych.

"Tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych (CEUK) gwarantuje, że księgowy ma stosowne kwalifikacje, jest członkiem Stowarzyszenia, podlega obowiązkowi ustawicznego szkolenia przez określoną liczbę godzin każdego roku, jest sygnatariuszem Kodeksu etyki zawodowej i będzie oceniany przez sąd koleżeński" - dodała Elżbieta Woźnicka.

Jerzy Koniecki podkreślił natomiast, że w tym zawodzie "bez ciągłego podwyższania kwalifikacji dzisiaj funkcjonować się nie da".

Podczas wyjazdowego szkolenia w Warchałach k. Szczytna księgowi i wykładowcy warszawskiego Oddziału SKwP omawiali także m.in. szanse i zagrożenia związane z cyfryzacją usług księgowych oraz ich wpływ na pracę księgowych, w szczególności biur rachunkowych. Rozmawiali także o przetwarzaniu danych przez tzw. sztuczną inteligencję, wymaganiach związanych z wprowadzeniem Jednolitych Plików Kontrolnych oraz zmienności przepisów związanych z finansami.

Uczestnicy dyskusji o przyszłości zawodu księgowego wskazywali także na jego coraz bardziej interdyscyplinarny charakter oraz znaczenie tzw. miękkich kompetencji, a wśród nich na umiejętność partnerskiej współpracy z zarządami firm oraz otwartość na wyzwania coraz bardziej konkurencyjnego rynku.

Działacze Oddziału Okręgowego SKwP podkreślali, że pracą w zawodzie księgowego coraz bardziej interesują się przedstawiciele młodego pokolenia. Zwracali też uwagę na duże znaczenie ich efektywnej współpracy z doświadczonymi księgowymi.

"Od wielu lat Oddział Okręgowy SKwP w Warszawie organizuje szkolenia, które cieszą się zainteresowaniem młodych, nowoczesnych, kreatywnych, ciekawych, myślących logicznie osób, które zadają wiele pytań i wiedzą, co chcą w życiu robić" - powiedziała dr Katarzyna Zasiewska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Według niej "mrzonki", że zawód ten wymiera, są przedwczesne.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli zawodów związanych z rachunkowością, podatkami i finansami. Jego główne cele sprowadzają się do integrowania środowiska, organizowania szkoleń i wydawania certyfikatów, które mają coraz większe znaczenie na rynku, a wkrótce mają być honorowane przez wszystkie jednostki organizacyjne w Polsce.

Jak dowiedziało się Centrum Prasowe PAP, trwają też rozmowy i przygotowania, aby certyfikaty SKwP były uznawane na całym świecie.