Poseł podkreślał, że Polska była w minionym roku jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek UE. Ponadto - jak mówił - odnotowano stopniową poprawę sytuacji na rynku pracy, gdzie stopa bezrobocia na koniec roku wyniosła 11,5 proc., wobec 13,4 proc. rok wcześniej.

"Nie ma wątpliwości, że dobrze wykonano budżet państwa w 2014 r. Deficyt budżetu zrealizowano na poziomie o ponadto 13 mld zł niższym niż w 2013 r. Osiągnął on niecałe 29 mld zł, wobec planowanego 47,5 mld zł" - mówił.

Dodał, że takie wykonanie deficytu było możliwe dzięki wyższym dochodom i niższym niż planowano wydatkom.

Arndt podkreślił, że nie dość, że budżet w 2014r. został właściwie wykonany, to jeszcze stworzono warunki do dalszego rozwoju gospodarczego, nie zapominając jednocześnie o tych, którzy potrzebują pomocy ze strony państwa.

Podkreślał, że zarówno NIK jak i inne liczne ekspertyzy odnoszą się pozytywnie do wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Wskazywał ponadto, że zeszłoroczne zarządzanie budżetem nie sprowadzało się wyłącznie do zmniejszenia deficytu i ograniczania długu publicznego, ale również do stwarzania warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, a "także temu, by mieszkańcom naszego kraju żyło się łatwiej".

Poseł PO stwierdził, że sytuacja gospodarcza Polski była w 2014 r. "dość skomplikowana" m.in., ze względu na niepewność rozwoju sytuacji gospodarczej w Europie oraz na całym świecie. "W pierwszych miesiącach roku wystąpił szereg zjawisk, które spowodowały gwałtowne pogorszenie się nastrojów i obniżenia prognoz" - mówił. Wskazał tu m.in. konflikt rosyjsko-ukraiński czy spowolnienie gospodarek świata rozwijającego się, głównie Chin i Indii.

"Okazało się jednak, że wpływ tych zagrożeń był mniejszy niż sądzono początkowo. Budżet państwa realizowany był w 2014 r. w warunkach utrzymującej się na średnim poziomie aktywności gospodarczej" - powiedział Arndt.

"W imieniu klubu PO wnoszę, aby wysoka izba udzieliła absolutorium rządowi za 2014 r." - podsumował.

Ocenił też, że dyskusja nad wykonaniem budżetu przez Radę Ministrów za ubiegły rok odbywa się w dość specyficznym okresie, gdyż za 3 miesiące odbędą się wybory parlamentarne. "Obawiam się, że nie jest to nadzwyczaj dobry okres na merytoryczną dyskusję o dochodach i wydatkach budżetu państwa, o długu publicznym i deficycie" - mówił poseł PO.

Także sejmowa komisja finansów rekomenduje Sejmowi przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu oraz udzielenie rządowi absolutorium za ten okres. Także Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej za rok 2014, mimo wątpliwości.

Rząd podjął uchwałę ws. sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2014 r. pod koniec maja. Zgodnie ze sprawozdaniem dochody wyniosły 283,5 mld zł, wydatki - 312,5 mld zł, a deficyt – 29,0 mld zł. Najwięcej budżet dostał z VAT-u, następnie z akcyzy, podatku PIT, i - prawie dwa razy mniej niż z PIT - z CIT.

PKB w 2014 r. zwiększył się o 3,4 proc., wobec 1,7 proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc.

Ustawa budżetowa na 2014 r. zakładała deficyt na kwotę 47,5 mld zł. Ostatecznie wyniósł on 28,9 mld zł, czyli był niższy o 18,5 mld zł od zaplanowanego (tj. o 39 proc.). (PAP)

rbk/ son/