"Obcinając stopy procentowe o 225 pb, do poziomu 2,50 proc., RPP zakończyła cykl luzowania pieniężnego w lipcu 2013 roku. Oczekujemy, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie przez następne 9-12 miesięcy. Zacieśnianie polityki monetarnej najprawdopodobniej zacznie się pod koniec 2014 roku" - napisano w raporcie banku.

"W naszym bazowym scenariuszu oczekujemy, że NBP zacznie cykl zacieśniania w listopadzie 2014 roku (w związku z publikacją projekcji na 2015 rok). Jesteśmy zdania, że NBP podniesie poziom stóp do 3,0 proc. na koniec 2014 roku, a następnie do 4,0 proc. w 2015 roku" - dodano. (PAP)

Niższy Wibor to korzyść dla kredytobiorcy, ale banki – rekompensując sobie straty – podniosły marże (artykuł Zuzanny Brud z Bankier.pl).

nik/ dan/