Zgodnie z danymi GUS w 2011 r. nominalny wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł minus 76 mld 174 mln zł, w 2012 roku sektor ten miał deficyt w wysokości 60 mld 433 mln zł, a w 2013 roku deficyt wyniósł 66 mld 735 mln zł.

Jednocześnie GUS podał, że łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto (PKB) w cenach stałych za lata 2009-2014 wyniosła 119,3.

W piątek GUS poda w komunikacie informację na temat deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. kwietniową notyfikację fiskalną). Trwały spadek deficytu poniżej poziomu 3 proc. PKB pozwoliłby zdjąć z Polski procedurę nadmiernego deficytu. W połowie marca minister finansów Mateusz Szczurek mówił, że ostateczna wysokość deficytu sektora za 2014 r. będzie bliższa 3,6 proc. PKB niż 3,3 proc., o którym resort wspominał wcześniej.

Rok 2013 r. zamknął się deficytem sektora finansów publicznych w wysokości 4 proc. PKB. Zgodnie z przedstawionymi w lutym br. prognozami Komisji Europejskiej deficyt polskiego sektora finansów publicznych obniży się z 3,6 proc. PKB w 2014 r. do 2,9 proc. PKB w 2015 r.(PAP)

mmu/ mhr/