W komunikacie wskazano, że na koniec sierpnia dochody budżetu wyniosły 187 mld 237,5 mln zł, co stanowi 63 proc. kwoty założonej w tegorocznej ustawie budżetowej, czyli 297 mld 197,8 mln zł.

Na kwotę tę złożyły się dochody podatkowe wynoszące 168 mld 417,7 mln zł. Wpływy z akcyzy stanowiły 40 mld 747,2 mln zł; wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 17 mld 295,1 mln zł, a z podatku dochodowego od osób fizycznych - 28 mld 018,4 mln zł.

Dochody z CIT stanowiły 70,5 proc. zaplanowanych, dochody z PIT 63,1 proc., a dochody z akcyzy 64,1 proc.

Najwięcej dochodów w stosunku do planów uzyskano z ceł - 77,1 proc. (1 mld 846 mln zł wobec zaplanowanych 2 mld 394 mln zł).

MF poinformowało też, że po sierpniu wydatki budżetu wyniosły 213 mld 097,9 mln zł, co stanowi 62,1 proc. kwoty założonej na 2015 r. i wynoszącej 343 mld 277,8 mln zł.

Resort poinformował także, że stan środków walutowych w dyspozycji Ministra Finansów na koniec sierpnia 2015 r. wyniósł łącznie 9 mld 568,8 mln euro (40 mld 518,2 mln zł).(PAP)

pś/ mhr/