Zdaniem społecznika Janusza Legonia, który zaangażował się w promocję idei budżetu obywatelskiego i stworzył stronę internetową, gdzie pomysłodawcy bezpłatnie reklamują projekty, nałożenie się plebiscytu z samorządową kampanią wyborczą zasadniczo jest korzystne.

„Niektórzy kandydaci uznali, że powinni wspierać projekty lub są ich autorami. (…) Wykorzystują kampanię do ich promowania i to jest bardzo fajne. (…) Często kandydaci składają obietnice +gruszek na wierzbie+, a tu działają na rzecz projektów, które nie mają charakteru politycznego, lecz służą wszystkim mieszkańcom. W tym sensie to pozytywny objaw” – powiedział.

Legoń zaznaczył jednak, że zainteresowani ideą mieszkańców wciąż jest za małe. „Widziałem inicjatywy promocyjne na Facebooku i filmiki na YouTube. Ludzie udostępniają informacje z oficjalnej strony magistratu. Sądzę jednak, że to za mało. Być może kontekst kampanii wyborczej właśnie w tym zakresie jest negatywny” – powiedział. Jak dodał, przygotowaną przez niego stronę projektyobywatelskie.org, która ruszyła 15 października, odwiedziło 2,3 tys. osób, z czego 1,8 tys. w listopadzie.

Rzecznik bielskiego magistratu Tomasz Ficoń poinformował, że w plebiscycie może wziąć udział każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat. Głosować można listownie, osobiście w jednym z wyznaczonych punktów lub elektronicznie za pomocą strony internetowej. Mogą wskazać po jednej propozycji ogólnomiejskiej i osiedlowej. „Na wybrane przez mieszkańców inwestycje w przyszłym roku samorząd przeznaczy 3,75 mln zł, czyli ok. 0,5 proc. wydatków miasta” – mówił.

Na projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które dotyczą mieszkańców więcej niż jednego osiedla, przeznaczono 1,5 mln zł. Wartość jednego projektu nie może przekroczyć 500 tys. zł. Na propozycje lokalne, które dotyczą jednego osiedla, miasto przeznaczy 2,25 mln zł. Wartość zadania nie może przekroczyć 75 tys. zł.

Ficoń dodał, że na osiedlach, w których został zgłoszony jeden lub większa liczba projektów, a ich łączna wartość nie przekracza 75 tys. zł., nie ma potrzeby głosowania. W takim przypadku wszystkie zostaną zrealizowane.

                                             

Wśród projektów ogólnomiejskich znalazły się m.in. propozycje rozbudowy infrastruktury miejskiej, turystycznej i sportowej, organizacji wydarzeń patriotycznych, kulturalnych i ekologicznych. Jest wśród nich pomysł stworzenia dla 10 tys. uczniów bielskich szkół zajęć z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w górach. Są projekty nawiązujące do historii: "Kulinarny Mały Wiedeń", przypominający potrawy dominujące w Bielsku i Białej za panowania cesarza Franciszka Józefa I, a także odtworzenie konnego tramwaju wiedeńskiego. Bielszczanie zaproponowali też ustawienie rzeźb przedstawiających postaci z filmów bielskiego Studia Filmów Animowanych

Pomysły lokalne dotyczą m.in. budowy parkingów, chodników, zorganizowania darmowych treningów piłkarskich, budowy siłowni osiedlowych na powietrzu, bieżni, a także zorganizowania czasu seniorom. Najwięcej propozycji wpłynęło z osiedla Wojska Polskiego – pięć. Osiem z 30 dzielnic nie złożyło żadnej propozycji.

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują mieszkańcy. Zgłaszają oni projekty, a następnie w głosowaniu wybierają najlepsze. W Bielsku-Białej idea ta realizowana jest po raz drugi.

W poprzedniej edycji do rozdysponowania było 2 mln zł. Mieszkańcy zgłosili 171 projektów, z których po weryfikacji pod głosowanie trafiło 107. Najwięcej zwolenników zgromadziła kontynuacja budowy stacjonarnego hospicjum (1,9 mln zł). Wybrano też projekty dotyczące całodobowej opieki weterynaryjnej (42 tys. zł) i zakupu sprzętu dla Starobielskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej (43 tys. zł). Głos oddało ok. 30 tys. spośród 175 tys. mieszkańców. W obecnej bielszczanie zaproponowali łącznie 79 propozycji. (PAP)

szf/ pz/