Pani Julia Pitera, posłanka na Sejm RP

W "Poranku" Radia TOK FM w dniu 29 bm. publicznie sformułowała Pani pod moim adresem nieprawdziwy zarzut, jakoby moja działalność jako prezesa zarządu Krajowej SKOK była niedopuszczalna z punktu widzenia przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Niniejszym uprzejmie wyjaśniam, iż moja działalność zawodowa w żaden sposób nie narusza przepisów obowiązującego prawa, w szczególności zaś przepisów regulujących wykonywanie mandatu senatorskiego. W razie wątpliwości proponuję zasięgnąć fachowych konsultacji prawniczych.

Zaangażowanie w walkę polityczną z pewnością nie stanowi wystarczającego usprawiedliwienia dla formułowania nieprawdziwych zarzutów wobec konkurentów politycznych. Najlepszym przykładem skutków tego rodzaju "walki politycznej" był sądowy finał Pani wypowiedzi nt. Mariusza Kamińskiego.

Zniesławiająca wypowiedź godzi w moje dobre imię oraz podważa zaufanie okazane mi przez ponad 30 tys. wyborców. W związku z tym oczekuję publicznego odwołania nieprawdziwych zarzutów i stosownych przeprosin.

Grzegorz Bierecki, senator RP, prezes Krajowej SKOK

Źródło informacji: SKOK

UWAGA! Za treść informacji zleconych PAP nie ponosi odpowiedzialności (ZLECONE PAP).