"Od ponad roku zmiany wskaźnika są niewielkie w relacji do jego zmienności z długiego okresu. Oznacza to, iż w najbliższych miesiącach nie powinno dochodzić do wzrostu bezrobocia, ale również nie można liczyć na znaczący jego spadek" - napisano w komunikacie.

"Krótkookresowe pozytywne zmiany będą związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem na pracowników sezonowych, co winno implikować okresową poprawę na rynku pracy. O przewadze tendencji stabilizacyjnych na rynku pracy świadczą dane na temat stopy bezrobocia rejestrowanego, która od jesieni ubiegłego roku w niewielkim stopniu odchyla się od poziomu 12,5 proc." - napisano.

W kwietniu stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym wyniosła 12,6 proc. (PAP)