"W listopadzie 2014 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano wzrost liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Natomiast w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku zaobserwowano spadek zarówno liczby bezrobotnych jak i stopy bezrobocia" - podał urząd statystyczny w wtorkowym komunikacie.

GUS zaznaczył, że mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Mniej osób niż w październiku tego roku, ale więcej niż w listopadzie ubiegłego roku wyrejestrowano z urzędów pracy. W końcu listopada 2014 r. do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż w październiku 2014 r., ale więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (18,3 proc.), kujawsko-pomorskim (15,4 proc.), zachodniopomorskim (15,2 proc.), podkarpackim (14,4 proc.) i świętokrzyskim (13,9 proc.). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (7,7 proc.), śląskie (9,6 proc.), małopolskie (9,7 proc.) oraz mazowieckie (9,8 proc.).

"Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu listopada 2014 r. wyniosła 1 mln 799,5 tys. osób (w tym 936,6 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 14,7 tys. osób (tj. o 0,8 proc.). W ujęciu rocznym spadła o 316,5 tys. osób, tj. o 15 proc. (w analogicznym okresie 2013 roku zanotowano wzrost o 40,9 tys. osób)" - poinformował GUS. Bez prawa do zasiłku pozostawało 1 mln 569,2 tys. osób (tj. 87,2 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 1 mln 557,2 tys. osób w październiku 2014 r. i 1 mln 828,8 tys. (86,4 proc.) w listopadzie 2013 roku. W tej grupie bezrobotnych 44,2 proc. to mieszkańcy wsi.

W stosunku do października 2014 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w czternastu województwach, najbardziej znaczący w: lubelskim (o 2,3 proc.), podkarpackim (o 2,1 proc.), małopolskim i warmińsko-mazurskim (po 1,2 proc.) oraz podlaskim i pomorskim (po 1,1 proc.). W województwach mazowieckim i świętokrzyskim liczba bezrobotnych utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca.

Natomiast w porównaniu z listopadem 2013 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich województwach; najbardziej znaczący spadek odnotowano w województwach: lubuskim (o 19,9 proc.), dolnośląskim (o 19,3 proc.), wielkopolskim (o 18,9 proc.), opolskim (o 18 proc.) oraz łódzkim (o 16,3 proc.) i świętokrzyskim (o 16,1 proc.).

GUS podał jednocześnie, że w listopadzie 2014 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 69,1 tys. ofert pracy (przed miesiącem 97,9 tys., przed rokiem 55,7 tys.). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 56,4 tys. osób (w tym 19 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż jeden miesiąc), osobom niepełnosprawnym urzędy oferowały 3,5 tys. wolnych miejsc pracy.

Z danych na koniec listopada 2014 r. wynika ponadto, że 265 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 21,8 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 5,1 tys. osób (przed rokiem odpowiednio: 334 zakłady, 33,8 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 6,5 tys. osób).

(PAP)