"Zmiany są konieczne, a czy zastosowane tutaj propozycje znajdą w pełni aprobatę, okaże się w trakcie prac w komisjach. Klub PSL jest za tym, żeby skierować projekt ustawy do komisji i tam starać się osiągnąć konsensus" - powiedział poseł ludowców podczas debaty nad rządowym projektem zmian w systemie emerytur mundurowych.

"Żeby można było zabezpieczenie emerytalne dla przyszłych emerytów zapewnić, system potrzebuje zmian. Zasada solidaryzmu wskazuje na to, że te zmiany muszą objąć również grupę funkcjonariuszy służb mundurowych" - ocenił Walkowski.

Wyraził też opinię, że mimo zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych znajdą się chętni do służby m.in. ze względu na sytuację na rynku pracy. (PAP)

gdyj/ pru/ son/