W badaniu zwrócono uwagę, że poprawiająca się sytuacja na rynku pracy spowodowała, że pracownicy wywierają płacową presję na pracodawców. 53 proc. pracowników oczekuje podniesienia wynagrodzeń w najbliższych miesiącach. Po raz pierwszy w historii - zaznaczono w raporcie - żaden z pracodawców nie planuje obniżać wynagrodzeń.

Z sondażu wynika, że 45 proc. ankietowanych w ciągu 12 ostatnich miesięcy dostało podwyżkę. W większości podwyżkę zaproponował sam pracodawca (22 proc.) lub było to coroczne podniesienie płac (15 proc.). Tylko 8 proc. pracowników sama wystąpiła o podwyżkę.

Prezes Work Service Maciej Witucki powiedział w czwartek na konferencji, że raport pokazuje, iż płace pracowników realnie wzrastają. "Dotąd były oczekiwania, bez realizacji. Podniesienie wynagrodzeń natychmiast przełożyło się na zmniejszenie chęci zmiany miejsca pracy. To oznacza, że w walce o pracowników będzie jeszcze trudniej" - ocenił. Zwrócił uwagę, że w badaniu starano się oddzielić podniesienie płacy minimalnej od podwyżek narzuconych przez rynek. 

[-DOKUMENT_HTML-]

Według analizy Work Service w Polsce spada poziom zainteresowania zmianą pracy. Jedynie 1 na 6 Polaków (18 proc.) myśli o poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia; i jest to najniższe wskazanie w historii badania. 24 proc. badanych spodziewa się znaleźć nowe miejsce pracy w czasie nieprzekraczającym miesiąca, 13 proc. - w około tydzień, 18 proc. - w ciągu trzech miesięcy.

Z raportu wynika, że 32 proc. pracodawców planuje rekrutację w celu zwiększenia lub utrzymania poziomów zatrudnienia. Największe zapotrzebowanie występuje w sektorze handlowym, w którym co druga firma (51 proc.) szykuje się do otwierania rekrutacji w najbliższych miesiącach. Z kolei w sektorze produkcyjnym aż 30 proc. firm przewiduje zwiększenie poziomu zatrudnienia. Większość planowanych rekrutacji przewiduje przyciąganie pracowników niewykwalifikowanych (59 proc.) i średniego szczebla (48 proc.), a 13 proc. firm będzie poszukiwać kadry zarządzającej.

Tylko 18 proc. Polaków niepokoi się o swoje miejsce pracy. W badaniu podkreślono, że jest to najniższy wynik od 2014 roku. Największa niepewność związana z utrzymaniem zatrudnienia występuje wśród osób w wieku 45-54 lata (27 proc.), a najpewniej czują się młodzi pracownicy, wśród których tylko 12 proc. obawia się utraty pracy. Dużo spokojniejsi o zachowanie zatrudnienia są mężczyźni, wśród których obawy o utratę pracy występują jedynie u 13,5 proc. badanych, podczas gdy u kobiet już u 24 proc.

Najbardziej utraty pracy obawiają się pracownicy, którzy zarabiają miesięcznie od 1 tys. zł do 2 tys. zł (25 proc.). Najmniejszą niepewność w kwestii zatrudnienia wykazują pracownicy zarabiający miesięcznie ponad 4 tys. zł.

Badanie zostało przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Millward Brown S.A. Przeprowadzono je (w okresie 16-20 stycznia 2017 r.) za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. Badanie zostało podzielone na dwie kategorie: pracowników i pracodawców.