"Nie chcemy nikomu podawać na tacy tego projektu i mówić, że to rozwiązanie jest najlepsze. Chcemy o tym dyskutować, bo to, że dialog regionalny jest bardzo ważny, że tak naprawdę to, co się dzieje w zakładach pracy, to co się dzieje na styku pracodawca - pracownik, dzieje się w regionach i tutaj nie możemy sobie pozwolić na nierozwiązywanie tych problemów, bo to grozi wieloma niebezpiecznymi sytuacjami" - powiedział Jacek Całus, prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza na czwartkowym briefingu prasowym w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Zobacz także: Związki zawodowe rozwiążą problemy pracownika

Projekt zakłada powstanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego zamiast dotychczasowych Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego, wprowadzenie rotacyjności funkcji przewodniczącego rady - sprawowałyby ją po kolei wszystkie strony dialogu społecznego przez rok. Obecnie rolę przewodniczącego pełni wojewoda. Kolejność rotacji przewodniczącego rada ustalałaby na pierwszym posiedzeniu. W skład WRDS wchodziłoby trzech przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych, trzech przedstawicieli reprezentatywnych organizacji pracodawców, wojewoda oraz dwie wskazane przez niego osoby i marszałek województwa oraz dwie wskazane przez niego osoby.

W projekcie proponuje się także, aby wojewoda i reprezentujący stronę samorządową marszałek województwa uczestniczyli w pracach rad osobiście. Zaproponowano także, aby ustawie budżetowej uchwalano odrębne budżety dla rad, dysponentem tego budżetu byłby wojewoda.

Zaproponowano też nałożenie na organy administracji publicznej ustawowego obowiązku ustosunkowania się do wystąpienia WRDS, tzn. udzielenia odpowiedzi na pisma rady. Celem - jak zaznaczają autorzy propozycji - miałoby być zwiększenie skuteczności działań rad. Negatywne odniesienie się do wniosku rady wymagałoby pisemnego uzasadnienie. Proponuje się także wprowadzenie tzw. pośredniej inicjatywy ustawodawczej poprzez możliwość wnoszenia do działającej na szczeblu centralnym Rady Dialogu Społecznego projektu założeń ustawy przyjętego przez minimum osiem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Zobacz także: Działacz związkowy jest chroniony, gdy organizacja działa w całym zakładzie pracy

Andrzej Arndt, przewodniczący Forum Związków Zawodowych Województwa Kujawsko–Pomorskiego podkreślił, że "dla związków zawodowych jest to bardzo ważne, szczególnie w regionie. "Cieszę się, że na tych spotkaniach wyszła inicjatywy przygotowania pewnych propozycji (...) i dzisiaj mamy wspólne pojęcia, jak te komisje miałyby funkcjonować" - zaznaczył Arndt.

Z kolei minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że część propozycji "podoba mu się, a nad częścią trzeba się zastanowić".

"Wzmocnienie i nadanie nowych uprawnień WKDS niezależnie od tego, jak w przyszłości będą się one nazywać, jest bardzo dobrym kierunkiem i ta praca studyjna, która połączyła środowiska pracodawców i reprezentantów związkowych spowoduje, że możemy stworzyć bardzo ciekawy dokument do przyjmowania jakichś nowych rozwiązań" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego (CWRD) to projekt realizowany przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz wojewodę mazowieckiego. W pracach nad projektem brało też udział Forum Związków Zawodowych. Projekt ruszył w 2013 roku i finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem CWDR jest podniesienie jakości, rangi i standardów prowadzenia dialogu regionalnego.(PAP)