Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego podał, że w latach 2004-2013 w województwie liczba pracujących wzrosła z 676 tys. do 894 tys. osób. To najbardziej dynamiczny wzrost (o 32,2 proc.) w kraju. W drugim pod tym względem województwie, mazowieckim, liczba osób pracujących wzrosła o 26,1 proc., a w kolejnym, warmińsko-mazurskim o 22 proc. Sześć województw (m.in. wielkopolskie, zachodniopomorskie i podlaskie) odnotowały jednocyfrowy wzrost liczby osób pracujących. W woj. kujawsko-pomorskim odnotowano spadek liczby o 2,2 proc. (prawie 17 tys. osób mniej pracuje).

Według marszałka województwa Mieczysława Struka na poprawę sytuacji wpływ miał m.in. sposób wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy.

Ponad 46 tys. osób bezrobotnych w regionie zostało objętych kompleksową aktywizacją zawodową, ponad 11 tys. otrzymało dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i tworzenie kolejnych miejsc pracy w swoich firmach, a ponad 52,5 tys. osób pracujących podniosło i poszerzyło swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Tadeusz Adamejtis poinformował PAP, że na znaczący wzrost liczby pracujących w ciągu ostatnich 10 lat w woj. pomorskim wpływ miała sprzyjająca sytuacja demograficzna, czyli wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym.

Dodał, że na Pomorze emigrują też mieszkańcy innych województw (województwo w 2013 r. jako jedno z trzech w kraju miało dodatnie saldo migracji międzyregionalnych - PAP). Ocenił, że do wzrostu liczby osób pracujących przyczynił się też duży potencjał gospodarczy oraz inwestycje dające szansę na rozwój zawodowy absolwentom szkół wyższych z Polski Północnej.

Urząd Marszałkowski poinformował, że liczba ludności w wieku produkcyjnym wzrosła z 1 mln 401 tys. w 2004 r. do 1 mln 462 tys. osób w 2012 r. "To świadczy o wysokim poziomie atrakcyjności województwa, które przyciąga z innych regionów kraju, zwłaszcza ludzi młodych, upatrujących w naszym regionie szans rozwoju swojej kariery zawodowej, a także stałego zamieszkania, realizacji planów życiowych i rodzinnych" - uważa Struk.

Adamejtis poinformował, że w minionych 10 latach największy wzrost liczby pracujących odnotowano w budownictwie, handlu oraz w firmach zatrudniających specjalistów w zakresie informatyki i komunikacji. Wśród pracujących zwiększył się udział specjalistów, pracowników usług osobistych i sprzedaży oraz pracowników przy pracach prostych.

Mimo wzrostu liczby pracujących, na Pomorzu stopa bezrobocia wynosi 13,4 proc.; w całym kraju ten wskaźnik wynosi 13,5 proc. Na koniec marca na Pomorzu zarejestrowanych było 116 tys. 169 osób bezrobotnych.

(PAP)