Jak powiedział gazecie Paweł Kaczmarczyk, ekspert Ośrodka Badań nad Migracjami UW, po raz pierwszy przyjeżdża do nas więcej cudzoziemców niż emigruje Polaków. To wynik trudnej sytuacji na Ukrainie i stabilizacji liczby polskich obywateli wyjeżdżających do UE.

Zastrzega jednak, że łączna liczba Polaków przebywających za granicą wciąż dalece przewyższa liczbę cudzoziemców mieszkających w Polsce.

Więcej na http://www.rp.pl (PAP)