Jak podała we wtorek politechnika, istotnym punktem umowy uczelni z ZUS jest zobowiązanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do umożliwienia studentom i doktorantom Politechniki Śląskiej staży i praktyk w ZUS-ie, a pracownikom naukowym uczelni - publikacji w kwartalniku „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka”.

"Porozumienie to wykorzystamy przede wszystkim w procesie kształcenia naszych studentów, którzy, szczególnie na niektórych kierunkach, mogą być bardzo zainteresowani tematami, jakie proponuje ZUS. Oprócz wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych mogą to być również tematy związane z rozwojem kadry, informatyką czy analityką biznesową" – wskazał rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Podpisanie porozumienia pozwoli też obu instytucjom realizować projekt pod nazwą „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS”. Przedstawiciele Zakładu podkreślają, że współpraca z uczelnią wpisuje się w politykę ZUS, której jednym z celów jest edukacja i upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Studenci to kolejna - po uczniach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - grupa, do której ZUS kieruje swoją bezpłatną ofertę edukacyjną.

"Politechnika Śląska, jako uczelnia techniczna z renomą, piękną tradycją i wielkimi osiągnięciami, staje się dla nas strategicznym partnerem" - oceniła dyrektor oddziału ZUS w Zabrzu Ewa Brożek, wskazując na szerokie pole do współpracy z uczelnią.

ZUS oferuje studentom wsparcie merytoryczne i eksperckie, a władzom politechniki m.in. pomoc przy organizacji konferencji, projektów badawczych, rozwojowych i naukowych. "Służymy również informacjami, jeśli studenci, pisząc swoje prace dyplomowe, będą chcieli skorzystać z naszego eksperckiego wsparcia" - zapewniła dyr. Brożek.

Przedstawiciele politechniki podkreślają rangę i dobrą pozycję tej uczelni w rankingach. Politechnika Śląska znalazła się w gronie 13 uczelni, które zostaną nagrodzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego łącznie 95 mln zł. Resort postanowił nagrodzić te uczelnie, które w ostatniej ocenie działalności naukowej poprawiły poziom naukowy i zdobyły wyższe kategorie.

Podstawą do rozdzielenia środków między szkoły wyższe jest kompleksowa ocena parametryczna dokonana w 2017 r. Do grona 13 nagrodzonych uczelni ministerstwo wytypowało te, które osiągnęły największą poprawę jakości w stosunku do ub. roku. Zgodnie z zapowiedziami, Politechnika Śląska i 12 innych uczelni mają otrzymać zwiększenie finansowania jeszcze w tym roku.

W tegorocznej ocenie działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej, przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, 10 na 14 wydziałów Politechniki Śląskiej otrzymało najlepszą ocenę A, natomiast pozostałe cztery wydziały - ocenę B. Przedstawiciele politechniki zwracają uwagę, że jest to bardzo duży skok jakościowy dla uczelni - jeszcze w 2013 r. proporcje były odwrotne - tylko cztery wydziały miały ocenę A, a 10 wydziałów ocenę B. "Tym samym Politechnika Śląska znalazła się w ścisłej czołówce uczelni, które znacząco poprawiły swój poziom naukowy" - podała uczelnia.

Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk ocenił, że dodatkowe środki dla uczelni wspomogą jej działalność i rozwój naukowy. "Znaczną część tej kwoty będziemy chcieli przeznaczyć m.in. na działania projakościowe, podnoszenie potencjału uczelni oraz zwiększenie rozpoznawalności Politechniki Śląskiej zarówno w kraju, jak i za granicą" - zadeklarował we wtorek rektor. (PAP)

autor: Marek Błoński

edytor: Anna Mackiewicz

mab/ amac/