Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby do ukończenia 26. roku życia mogą zarobić bez podatku do 85 528 zł rocznie, czyli tyle, ile wynosi próg podatkowy dla reszty podatników. Co ważne, zwolnione z podatku są tylko dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia. Zwolnienie z PIT przysługuje także obcokrajowcom.

Czytaj też: Zwolnienie w PIT także dla młodych obcokrajowców >>>

Niższe pensje dla młodych?

Według wyliczeń rządu przy płacy minimalnej w 2020 r. (2600 zł brutto) oszczędność z tytułu zerowego podatku PIT wyniesie 121 zł w skali miesiąca, czyli 1455 zł w całym roku. Przy prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniu w 2020 r. na poziomie np. 5227 zł oszczędność będzie wynosiła 331 zł w skali miesiąca, czyli 3971 zł w skali roku. Na poziomie całego rocznego limitu, który wynosi 85 528 zł, oszczędność wyniesie 483 zł w skali miesiąca, zaś zysk roczny oscyluje na kwotę 5792 zł.

Czytaj w LEX: Zerowy PIT dla młodych - zasady oraz wyliczenie wynagrodzenia dla umowy o pracę i umowy zlecenia >

Według Ksenii Ulanowicz-Sienkiel z Krajowej Sekcji Młodych NSZZ Solidarność, nowe rozwiązania to dobry pomysł, ale nie jest wolny od wad. Zwróciła uwagę na pracowników, którzy zarabiają na poziomie płacy minimalnej. – Kwoty, które zyskają, nie będą zbyt wysokie. W dodatku absolwenci uczelni wchodzą na rynek pracy w wieku 24. czy 25. lat i bardzo krótko będą korzystać z zerowego PIT. Te osoby zazwyczaj zaczynają pracę zawodową od najniższych stawek, a gdy ich zarobki wzrosną, zwolnienie z podatku już im nie będzie przysługiwało. Nie skorzystają z niego np. w momencie podejmowania decyzji o kupnie mieszkania czy założeniu rodziny. W Polsce średnia wieku, w którym podejmuje się tego typu decyzje, wynosi 27 lat i cały czas rośnie – podkreśliła.

Zdaniem Dominika Kolorza, przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności, część przedsiębiorców będzie chciała wykorzystać nowe przepisy i zatrudniać młodych pracowników na niższych stawkach. - Pracodawcy, którzy tego nie zrobią, będą z kolei musieli jakoś wytłumaczyć swoim starszym pracownikom, dlaczego chłopak zaraz po szkole dostaje więcej pieniędzy niż oni. Jak to zrobią? Nie mam pojęcia - zwrócił uwagę.

Zobacz procedurę w LEX: Zerowy PIT dla młodych podatników >

Jak podkreślił, pytanie jest także o to, co będzie z młodym pracownikiem, kiedy skończy już 26 lat. - Pracodawca z okazji urodzin podwyższy mu wynagrodzenie o 20 proc? Raczej mało prawdopodobne. A może go zwolni i zatrudni kogoś młodszego? To niestety bardziej realny scenariusz - dodaje.

 


Ze związkowcami nie zgadza się Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan. W rozmowie z Prawo.pl zwraca uwagę, że szczególnie w średnich i dużych firmach obniżenie pensji nowo zatrudnionym pracownikom do 26 roku życia jest mało realne. - Takie przedsiębiorstwa posiadają regulaminy wynagradzania. W nich określone są stawki dla umów o pracę, nie ma tu więc dużego pola do działania i trudno będzie obniżyć pensję - mówi. - Nie wydaję mi się, żeby pracodawcy ograniczali wynagrodzenia młodym pracownikom. Trudno się tego spodziewać - dodaje.

Sprawdź w LEX: Czy w przypadku, gdy wszystkie przychody będą objęte zerowym PIT, trzeba będzie sporządzać PIT-11 i PIT-4R? >

Nie wykluczył natomiast, że nowe przepisy przyśpieszą podwyżki dla pracowników po 26 roku życia. - Wyzwaniem dla pracodawców będzie to, że np. 25 latek uzyska takie same wynagrodzenie na rękę jak starsi pracownicy, z większym doświadczeniem. Dodatek stażowy może być równy temu, co uzyskuje młody pracownik - zaznacza ekspert.

Zwrócił uwagę również na rynek pracy. - Pracodawcy walczą o młodych pracowników, począwszy od handlu, po usługi, przemysł. Młodzi pracownicy są poszukiwani i nie ma problemu z aktywizacją takich osób - wskazuje.

Sprawdź w LEX: Co się stanie, jeżeli podatnik złoży nieprawidłowe oświadczenie o zastosowanie zerowego PIT? >

Wniosek już niepotrzebny

Początkowo jeśli młodzi chcieli skorzystać ze zwolnienia z PIT, musieli złożyć swoim pracodawcom specjalne oświadczenia, że mają prawo do zwolnienia. Powyższa reguła obowiązywała tylko w 2019 r.

Od stycznia 2020 r. pracodawca automatycznie stosuje zwolnienie z PIT (ulga jest naliczana przy obliczaniu zaliczek na podatek). Pracownik musi natomiast złożyć oświadczenie, jeśli chce, by firma pobierała zaliczkę na PIT od jego wynagrodzenia.

- Należy pamiętać, że ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia od zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeżeli oczywiście osoba ta jest objęta ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym). Kierując się wytycznymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczana przez płatnika składka powinna być porównana z wysokością zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku – podkreśla Kinga Ciosk, młodszy prawnik w kancelarii Raczkowski. I dodaje: -  Jeśli obliczona składka jest „wyższa” od zaliczki – wówczas składka jest obniżana do jej wysokości. Jeżeli natomiast obliczona składka jest niższa od kwoty „zaliczki”, składkę potrąca się w pełnej wysokości z dochodu ubezpieczonego.

Sprawdź w LEX: Czy zwolnienie z opodatkowania osób do 26 roku życia dotyczy również umów zleceń lub umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich oraz zasiłków chorobowych? >