1 sierpnia 2019 roku weszły w życie przepisy dotyczące zwolnienia z PIT dochodów osób przed 26 rokiem życia. Zwolnione z podatku mają być ich przychody uzyskiwane ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz przychody z umów zlecenia do wysokości I progu podatkowego, czyli kwoty 85 528 zł - uzyskanych w roku podatkowym. Wyjątek ma stanowić rok 2019. Limit zwolnienia ustalony został w tym przypadku na poziomie 35 636,67 zł, licząc proporcjonalnie do okresu obowiązywania nowych przepisów (od sierpnia do grudnia br.). Zwolnieniem nie będą objęte przychody z innych źródeł, np. z praktyk absolwenckich, umów o dzieło czy samozatrudnienia.

Czytaj: Dochody młodych już bez podatku>>

 

Do szefa po podwyżkę - zaraz po urodzinach

- Szkoda, że z grona osób uprawnionych do stosowania nowej ulgi wyłączono tych młodych ludzi, którzy podejmują działalność zawodową na podstawie umów o dzieło, stażystów, czy decydujących się na podjęcie znaczącego ryzyka gospodarczego i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej – mówi Przemysław Pruszyński, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Czytaj w LEX: Zerowy PIT dla młodych - zasady oraz wyliczenie wynagrodzenia dla umowy o pracę i umowy zlecenia >

Jego zdaniem bardziej trafna i sprawiedliwa społecznie, byłaby propozycja wprowadzenia limitowanego zwolnienia (np. wyższej kwoty niepodlegającej opodatkowaniu) dla wszystkich podatników, bez względu na wiek i źródło uzyskiwanych przychodów. - Niestety, zwolnienie w proponowanej formie wprowadzi poważne nierówności i niesprawiedliwości, krzywdzące dla wielu obywateli, np. osoba w wieku 25 lat zarabiająca 7000 zł miesięcznie będzie całkowicie zwolniona z PIT, natomiast osoba o dwa lata starsza z minimalnym wynagrodzeniem 2250 zł już nie - podkreśla Pruszyński.

 

Ekspert zwraca uwagę, że zwolnienie z PIT będzie wyzwaniem dla pracodawców, aby właściwie zarządzić oczekiwaniami pracowników. - Będą musieli zapobiec konfliktom pomiędzy pracownikami wynikającymi z różnej płacy za tę samą pracę na takim samym stanowisku. Dodatkowo muszą wziąć pod uwagę, że mało który pracownik po okresie zwolnienia, będzie godzić się na pracę za mniejsze wynagrodzenie - będzie oczekiwać rekompensaty ze strony pracodawcy - mówi.

Sprawdź w LEX: Jak będzie wyglądało przykładowe wyliczenie wynagrodzenia ze stosunku pracy i wynagrodzenia z umowy zlecenia przy zastosowaniu zerowego PIT dla młodych? >

 

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wskazuje natomiast na  brak okresu przystosowującego do nowych przepisów. - Koszt zatrudnienia osoby na umowę zlecenie, posiadającej status studenta, z chwilą ukończenia przez nią 26. roku życia wzrośnie z dnia na dzień o około 40 proc. Trudno spodziewać się, by pracodawcy aż o tyle podnieśli pensje pracownikowi, dlatego też najpewniej osoba taka będzie musiała zmierzyć się z nagłym spadkiem wynagrodzenia - zaznaczono.

Czytaj w LEX: Zerowy PIT dla młodych pracowników - zakres podmiotowo-przedmiotowy zwolnienia >

– Najmłodsi pracownicy rzadko inwestują zarobione pieniądze lub oszczędzają je na przyszłość. Dlatego też w większości dodatkowe pieniądze wydatkować będą na bieżącą konsumpcję. Zwolnienie podatkowe przestanie obowiązywać w momencie, gdy wiele osób decyduje się na większy wydatek inwestycyjny czy też chce zakładać rodzinę. Wzrost obciążeń podatkowych może spowodować odstąpienie od tej decyzji - dodaje związek.

Sprawdź w LEX: Czy honoraria autorskie wypłacane pracownikom oraz świadczenia pozapłacowe wypłacane podatnikom do 26 lat objęte są zerowym PIT? >

 


Nowe przepisy - będzie zamieszanie

Zgodnie z przepisami w tym roku pracodawcy, po wejściu w życie nowych przepisów, w dalszym ciągu będą jednak pobierali zaliczki na PIT według dotychczasowych regulacji. Jeśli młodzi chcą skorzystać z tego uprawnienia, muszą złożyć swoim pracodawcom specjalne oświadczenia, że mają prawo do zwolnienia.  Dopiero od stycznia 2020 r. pracodawca automatycznie będzie stosował zwolnienie z PIT. W tej sytuacji nie będzie potrzebne oświadczenie pracownika.

Czytaj też: Przepisy o zwolnieniu młodych z PIT pełne rozbieżności >>>>