Na podstawie nowych przepisów, młode osoby – do 26 roku życia – nie będą płaciły PIT. Zwolnione z podatku mają być ich przychody uzyskiwane ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz przychody z umów zlecenia do wysokości I progu podatkowego, czyli kwoty 85 528 zł - uzyskanych w roku podatkowym. Wyjątek ma stanowić rok 2019. Limit zwolnienia ustalony został w tym przypadku na poziomie 35 636,67 zł, licząc proporcjonalnie do okresu obowiązywania nowych przepisów (od sierpnia do grudnia br.). Zwolnieniem nie będą jednak objęte przychody z innych źródeł, np. z praktyk absolwenckich, umów o dzieło czy samozatrudnienia.

O zwolnieniu z PIT pisaliśmy:

Przepisy o zwolnieniu młodych z PIT pełne rozbieżności >>

Zatrudnienie młodego pracownika może być schematem podatkowym >>

Nowa ulga w PIT będzie dyskryminowała młodych >>