ZUS i Główny Inspektorat Pracy mają podpisane porozumienie o wymianie danych. Na jego podstawie oraz art. 50 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje GIP m.in. zbiorcze dane statystyczne o wypłaconych jednorazowych odszkodowaniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o odszkodowaniach wypłaconych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Ponadto GIP może uzyskać informacje o:

  • płatnikach składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego cudzoziemca,
  • płatnikach posiadających zaległości w opłacaniu składek na Fundusz Pracy,
  • płatnikach składających informację ZUS IWA, którzy zgłosili poszkodowanych w  wypadkach przy pracy lub zatrudnionych w warunkach zagrożenia
  • płatnikach składek opłacający składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy według sekcji PKD.

Czytaj w LEX: Podmioty podlegające kontroli ZUS >

Z informacji zebranych przez Prawo.pl wynika, że obecny proces przekazywania informacji między ZUS i inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy bywa uciążliwy, ponieważ trwa zbyt długo. W zasadzie w każdej sprawie inspektor musi sporządzić specjalny wniosek do ZUS o przekazanie danych. W wielu przypadkach informacje o ubezpieczonym przesyłane są po kilku dniach.

 

 

Nowe porozumienie

Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz poinformował Prawo.pl, że ZUS i Państwowa Inspekcja Pracy są właśnie na etapie uzgadniania specjalnego porozumienia ws sprawie elektronizacji wymiany danych. – Opracowujemy m.in. nowy elektroniczny wzór wniosku o dane z ZUS. Po jego wprowadzeniu wymiana danych między instytucjami będzie dużo szybsza i będzie odbywała się online. Obu naszym instytucjom zależy na szybkiej finalizacji prac więc liczymy, że porozumienie szybko wejdzie w życie. W efekcie PIP będzie miała dostęp do niezbędnych do kontroli danych, które gromadzi ZUS, a które zgodnie z prawem mogą zostać udostępnione Inspekcji  - wyjaśnia.

Zobacz w LEX procedurę: Przebieg kontroli ZUS >

Na nowy system liczy również główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. - Dzięki pani profesor Gertrudzie Uścińskiej doszliśmy do porozumienia i Inspekcja pracy będzie miała szybszy wgląd w niektóre dane. Powołaliśmy w tym celu specjalne zespoły - podkreśla w rozmowie z Prawo.pl.

 


Inspekcja Pracy chce większych kompetencji

Przy okazji Główny Inspektor Pracy postuluje, żeby inspektorzy mieli możliwość - w drodze decyzji administracyjnej - zmiany umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę. Zaznaczył jednak, że nie chce zamykać drogi pracodawcom do odwołania się od tej decyzji w postępowaniu sądowym.

Sprawdź w LEX:

Według niego po wprowadzeniu takich rozwiązań pracownik będzie w dużo lepszej sytuacji niż obecnie. - Obecnie w przypadku zatrudnienia na umowę cywilnoprawną to rodzina, w razie wypadku, ponosi koszty rehabilitacji. Ustawodawca powinien zastanowić się nad tym zagadnieniem - podkreśla GIP. Zwraca też uwagę, że kontrole wykazują, iż pracownicy zamiast na umowie o pracę często pracują na umowach cywilnoprawnych.

Czytaj w LEX: Ustalenie istnienia stosunku pracy - uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy >

W 2018 r. inspektorzy wnieśli do sądów 83 powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz 122 osób. Sądy w 16 przypadkach wydały wyroki ustalające istnienie stosunku pracy (dane na 13 lutego 2019 r.), uwzględniając powództwa inspektorów.

Czytaj więcej:  Główny Inspektor Pracy chce większych kompetencji dla PIP >>>>