Szkolenia zorganizowano na mocy porozumienia o współpracy, zawartego w ubiegłym roku przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) z ukraińskimi partnerami. Są skierowane do pracowników Państwowej Służby Nadzoru Górniczego i Bezpieczeństwa Przemysłowego Ukrainy.
"Szkolenia będą odbywać się w formie telekonferencji i niemal nie generują kosztów. Są formą zacieśniania kontaktów międzynarodowych, sposobnością do lepszego poznania się przedstawicieli nadzorów górniczych obu krajów i podzielenia się doświadczeniami zawodowymi" - wskazała rzeczniczka WUG Jolanta Talarczyk.
Podczas wtorkowego połączenia internetowego 20 inspektorów z obwodów donieckiego, lwowskiego i wołyńskiego poznało zadania i kompetencje polskiego nadzoru górniczego. Mowa była również o strategicznym projekcie badawczym „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”, w ramach którego naukowcy z kilku ośrodków szukają możliwości doskonalenia górniczych urządzeń i metod działania w obszarach najważniejszych dla bezpieczeństwa górników.
E-learning jako forma szkoleń został wybrany na wniosek partnerów WUG z Ukrainy. W tym roku takie szkolenia będą odbywać się raz w miesiącu, każdorazowo dla innej grupy słuchaczy. Docelowo z doświadczeń polskiego nadzoru górniczego ma skorzystać ok. 240 inspektorów górniczych z Ukrainy. Wykładowcami będą pracownicy WUG.
Słuchacze zastaną zapoznani z organizacją i metodami pracy polskiego nadzoru górniczego, uzyskają także kompendium wiedzy o współczesnym polskim górnictwie.